OCMW

Ocmw-info.be
> www.ocmw-info.be

Conferentie van de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
> www.conferencedes19cpas.irisnet.be

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad
> www.observatbru.be

Belgium.be, rubriek « Sociale steun »
> www.belgium.be/nl/familie/sociale_steun

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
> mi-is.be

FOD Sociale Zekerheid
> socialezekerheid.be

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid  
> www.ksz-bcss.fgov.be

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting  
> www.armoedebestrijding.be

Fédération des Centres de Service Social
> www.fcss.be

Sociaal Verwarmingsfonds
> www.verwarmingsfonds.be

Statistiek van België
> statbel.fgov.be

Commission européenne, Direction Générale Emploi et Affaires sociales
> ec.europa.eu/social

Sociale economie


Belgium.be, rubriek « Sociale economie »
> www.belgium.be/nl/huisvesting/sociale_huisvesting

Cel Sociale Economie van POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
> www.socialeconomy.be

Portaalsite voor positieve economie, rubriek "Communes"
> www.economie-positive.be

Sociale huisvesting


Belgium.be, rubriek « Sociale huisvesting»
> www.belgium.be/fr/logement/logement_social

Comité européen de coordination de l’habitat social
> www.cecodhas.org

Vreemdelingen


Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
> www.fedasil.be

FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken 
> www.dofi.fgov.be

Website met info voor nieuwkomers
> www.newintown.be

Overmatige schuldenlast


> Centrale voor kredieten aan particulieren

Strijd tegen overmatige schuldenlast
> mineco.fgov.be/protection_consumer/debt/home_nl.htm

Personen met een handicap


FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap
> www.handicap.fgov.be

Gezondheidszorg


Nuttige links verzameld in het kader van onze vorming ivm gezondheidszorg (sept.-okt. 2008)
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links