Overheidsopdrachten

Belgium.be, rubriek « Overheidsopdrachten »
> www.belgium.be/nl/economie/overheidsopdrachten/index.jsp

E-procurement
> www.publicprocurement.be

Databank van de erkende aannemers op de website van FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
> mineco.fgov.be/organization_market/construction_quality/application/aannemer_nl.asp

Confederatie Bouw
> www.confederatiebouw.be

UE-beleid op het gebied van overheidsopdrachten
> europa.eu/publicprocurement/index_nl.htm

Réglementation des marchés publics au sein de l’UE
> ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/index_fr.htm

Le Réseau européen des Marchés publics
> www.minefi.gouv.fr/daj/marches_publics/ppn/ppn-francais/index.htm
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links