Vous trouverez dans cette rubrique des actualités et événements qui touchent aux CPAS, les prochaines formations, ainsi que plusieurs documents qui sont autant d'articles, de publications, d'outils intéressant les CPAS.

Hier vindt u de lijst van de geneesmiddelen die ambulant en in ziekenhuis voorgeschreven worden en ten laste genomen worden met eigen middelen door de Brusselse OCMW's.

Lijst van de geneesmiddelen D

De organieke wet betreffende de OCMW’s, de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet betreffende het ten laste nemen van de door de OCMW's verleende steun

Organieke OCMW-wet

Nieuws

Modellen

Publicaties

Analyses

Gewestelijke onthaalstrategie: heel wat lessen te trekken na afloop

In een vorig nummer besteedde de Nieuwsbrief aandacht aan de vorderingen op het vlak van administratieve vereenvoudiging, en dan vooral in twee projecten: Brussels Youth to Digital, dat jongeren dichter bij de overheid wil brengen, en de Gewestelijke onthaalstrategie, gericht op meer inclusie en een eenvoudiger onthaal. Het proces was op dat moment nog volop aan de gang.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

FAQs

[FAQ] Ondersteuning van eenoudergezinnen op lokaal niveau

Eind 2023 hebben Brulocalis en de Federatie van Brusselse OCMW’s de maatschappelijk werkers van de OCMW’s en gemeenten van het Brussels Gewest uitgenodigd voor een nieuwe, inclusieve opleiding over de ondersteuning van eenoudergezinnen. 

Prochains événements

12 -19 jun. 24
Amazonehuis | Middaglijnstraat 10 - 1210 Brussel

Contact

Latifa Hazim
Latifa Hazim

Secretariaat van de Federatie van Brusselse OCMW's

tel:+3222385157
Sanoussy Balde
Sanoussy Balde

Algemeen OCMW adviseur

tel:+3222385156
Céline Grimberghs
Céline Grimberghs

OCMW adviseur

tel:+3222385161
Guy M.Amisi
Guy M.Amisi

OCMW adviseur

tel:+3222385159
Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's

tel:+3222385179