Vous trouverez dans cette rubrique des actualités et événements qui touchent aux CPAS, les prochaines formations, ainsi que plusieurs documents qui sont autant d'articles, de publications, d'outils intéressant les CPAS.

Hier vindt u de lijst van de geneesmiddelen die ambulant en in ziekenhuis voorgeschreven worden en ten laste genomen worden met eigen middelen door de Brusselse OCMW's.

Lijst van de geneesmiddelen D

De organieke wet betreffende de OCMW’s, de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet betreffende het ten laste nemen van de door de OCMW's verleende steun

Organieke OCMW-wet

Nieuws

CPAS

Maatschappelijk werkers van de Brusselse OCMW’s leggen het werk neer: “Alleen een billijke en duurzame financiering van de OCMW's kan een antwoord bieden op de stakingen bij de Brusselse maatschappelijk werkers”

Op dinsdag 25 april hebben de maatschappelijk werkers van de Brusselse OCMW’s het werk neergelegd. De voorzitter van de Federatie van de Brusselse OCMW’s Khalid Zian heeft een delegatie van het gemeenschappelijk vakbondsfront ontvangen. Die kreeg de kans om hun eisen naar voren te brengen. Hij deelt de bezorgdheid van de vakbonden en dringt aan op een structurele nieuwe financiering van de OCMW's.

Modellen

Publicaties

Analyses

Meer middelen voor de ocmw’s tegen de enorme energiecrisis

Nu de meest kwetsbare en hulpbehoevende mensen in dit land gebukt gaan onder de torenhoge energiekosten, komen de federale regering en de gewestregering met extra middelen over de brug voor de OCMW’s. Steeds meer mensen komen immers bij hen over de vloer.
Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 131

Nieuwsbrief nr. 131 is zopas verschenen.

Subsidies en projectoproepen

Pas verschenen

ESF BHG (2014-2020)

Het programma ESF-BHG (2014-2020) is het operationeel programma van het Europees sociaal Fonds vo

Contact

Latifa Hazim
Latifa Hazim

Secretariaat van de Federatie van Brusselse OCMW's

Sanoussy Balde
Sanoussy Balde

Algemeen OCMW adviseur

Céline Grimberghs
Céline Grimberghs

OCMW adviseur

Guy M.Amisi
Guy M.Amisi

OCMW adviseur

Georgy Manalis
Georgy Manalis

Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's