OCMW-gids - nieuwe uitgave voor de installatie van de OCMW-raden

De OCMW-gids bundelt de voornaamste wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op de OCMW's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De nieuwe papieren editie van deze gids, die bijgewerkt is tot 31 januari 2013, is beschikbaar. De wijzigingen die eind 2012 doorgevoerd werden, zijn er reeds in opgenomen (bv. de invoering van de elektronische medische kaart).

Het werk bundelt voornamelijk de 3 wetten betreffende openbare maatschappelijke bijstand:

 • de wet van 8 juli 1976 betreffende de OCMW's
 • de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
 • de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's.
Deze wetten worden aangevuld met verwijzingen naar uitvoeringsbesluiten en ministeriële of administratieve omzendbrieven.


In deze publicatie vindt u tevens:

 • de bepalingen van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur die betrekking hebben op de OCMW's
 • een rubriek met essentiële wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de opdrachten van de OCMW's die niet in de basisteksten opgenomen zijn
 • overzichtstabellen van de bedragen uit de federale wetgeving betreffende de maatschappelijke bijstand op 1 december 2012
 • de inforum-nummers van verwijzingen die niet integraal opgenomen werden
 • een gedetailleerde inhoudstafel en een index van de organieke OCMW-wet en de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie, om de raadpleging van het werk te vergemakkelijken

Formaat

A5

 

Taal

Nederlandse en Franstalige versie apart verkrijgbaar

 

Prijs

 

 • 29 euro voor leden (*)
 • 33 euro voor niet-leden
 • 29 euro voor studenten

(*) Genieten het ledentarief: aangesloten gemeenten, OCMW's en intercommunales; mandatarissen en personeel van deze administraties, indien hun functie duidelijk vermeld is

Korting: een korting van 5 % wordt toegekend indien minstens 15 exemplaren tegelijk besteld worden (1 bestelbon, 1 factuur)

Info


Bestel de nieuwe OCMW-gids

 

« Terug

Auteur

Nathalie STERCKX
Publicatiedatum
26-02-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links