De organieke wet betreffende de OCMW’s, de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet betreffende het ten laste nemen van de door de OCMW's verleende steun

Door de regionalisering van bepaalde wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn moeten de Brusselse OCMW's over een specifiek werkinstrument kunnen beschikken waarin zowel de federale als de regionale bepalingen zijn terug te vinden die in het Brussels Gewest van toepassing zijn.

De OCMW-gids bestaat in 2 versies: in pdf-versie en in boekvorm.

  • De pdf-versie wordt regelmatig bijgewerkt, maar is enkel raadpleegbaar op scherm (beschikbaar hieronder).
  • De boekversie is momenteel uitverkocht.

Maatschappelijke dienstverlening

Organieke wet van 08.07.1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
>> #download het hoofdstuk in pdf [laatste bijwerking: 11.03.2021]

Opdrachten van de OCMW's – wettelijke en reglementaire bepalingen die niet in de teksten opgenomen zijn
>> #download het hoofdstuk in pdf [laatste bijwerking: 07.05.2018]

 

Recht op maatschappelijke integratie

Wet van 26.05.2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie
>> #download het hoofdstuk in pdf [laatste bijwerking: 27.03.2018]

KB van 11.07.2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht op maatschappelijke integratie
>> #download het hoofdstuk in pdf [laatste bijwerking: 27.03.2018]

 

Ten laste nemen van steun

Wet van 02.04.1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de OCMW's
>> #download het hoofdstuk in pdf [laatste bijwerking: 30.01.2018]

 

Bijlagen

Gebruikte afkortingen
>> #download de lijst in pdf [laatste bijwerking: 31.01.2013]

Overzichtstabellen met de bedragen
>> #download de lijst in pdf [laatste bijwerking: 01.09.2017]

 

Enkele mogelijkheden van de pdf-bestanden

  • Op elke pagina staat er links een inhoudstafel: met één muisklik gaat u naar de gewenste pagina.
  • Een zoekfunctie (verrekijker): hiermee kan u een term of een uitdrukking zoeken doorheen alle pagina's.
  • Opgelet, wij hebben de pdf-bestanden beschermd: printen, wijzigen of kopiëren is dus niet mogelijk.