Federatie van Brusselse OCMW's

Georgy Manalis Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's     Organen van het OCMW,
Werking van het OCMW,
Sociale bijstand,
Terugvordering bij de federale overheid en particulieren
Guy M. Amisi OCMW adviseur Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Socio-professionele inschakeling
Céline Grimberghs OCMW adviseur Socio-professionele inschakeling
Methodologie van het sociaal werk
Sanoussy Balde OCMW algemeen adviseur  

Latifa Hazim

Secretaresse van de Federatie    

OCMW