De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB), alias Brulocalis, is de ledenorganisatie van de Brusselse lokale besturen ten dienste van hen. De vzw werd opgericht door de Brusselse lokale besturen zelf en wordt ook door hen bestuurd.

De VSGB werd in 1993 opgericht, na de regionalisering van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten (VBSG).

Er zijn 3 categorieën leden:

  • werkende: naast de stichters zijn dat de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
  • gewone: de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de door hen gevormde verenigingen, evenals de intercommunale verenigingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in een gemeente van het Brussels Gewest,
  • corresponderende: alle andere personen die belangstelling hebben voor de activiteiten van de Vereniging.
     

De gemeenten en OCMW's die lid zijn van Brulocalis, betalen een jaarlijkse bijdrage die berekend wordt op basis van hun inwonersaantal.

De Federatie van Brusselse OCMW's van Brulocalis beschikt over haar eigen bestuursorganen.