Brulocalis (voorheen de VSGB of de Vereniging van Steden en Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) is een vereniging zonder winstoogmerk ten dienste en onder het bestuur van de lokale besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze werd opgericht in 1993 als gevolg van de regionalisering van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten.

Haar leden zijn alle mandatarissen en ambtenaren van de 19 gemeenten en OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, evenals de Brusselse intercommunales.

Werkt u bij een Brussels gemeentebestuur of in een Brusselse OCMW? Bent u gemeente- of OCMW-mandataris? 

Dan krijgt u met uw professioneel e-mailadres of een gemeentelijk e-mailadres (bv. naam@gemeenteXY) toegang tot het privégedeelte van de site. Daar vindt u de tools, praktische fiches, analyses, subsidiedatabank, enz. 

Vraag hier uw persoonlijke toegang aan als u dat nog niet hebt gedaan.  (Het is heel eenvoudig, u hoeft alleen maar een paar velden in te vullen en uw wachtwoord aan te maken).

De gemeenten en OCMW's die lid zijn van Brulocalis, betalen een jaarlijkse bijdrage die berekend wordt op basis van hun inwonersaantal.

De Federatie van Brusselse OCMW's van Brulocalis beschikt over haar eigen bestuursorganen.