Onze Vereniging

De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB), alias Brulocalis is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) die ten dienste staat van de lokale overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die door die overheden zelf werd opgericht en wordt beheerd.

De VSGB werd in 1993 opgericht, na de regionalisering van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten (VBSG).

Er zijn 3 categorieën leden:
  • werkende: naast de stichters zijn dat de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,
  • gewone: de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de door hen gevormde verenigingen, evenals de intercommunale verenigingen waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in een gemeente van het Brussels Gewest,
  • corresponderende: alle andere personen die belangstelling hebben voor de activiteiten van de Vereniging.
De gemeenten en OCMW's die lid zijn van de Vereniging, betalen een jaarlijkse bijdrage die berekend wordt op basis van hun inwonersaantal.

De Afdeling OCMW van de Vereniging beschikt over haar eigen beheerorganen.

Laatste bijwerking

05.10.2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links