Onze dienst van bijstand en advies

Versterking van de capaciteiten van de lokale besturen

 

In het kader van de algemene opdracht van bevordering en behartiging van de belangen van de lokale besturen biedt de Vereniging haar leden rechtstreekse diensten aan, begeleiding, advies, opleiding en informatie.

Bijstand en advies


De dienst vragen-antwoorden is wellicht de meest gekende bij de gemeentebesturen en OCMW's. De Vereniging stelt zijn studiedienst immers rechtstreeks ter beschikking aan de leden. Zo beantwoordt deze dagelijks talrijke vragen over de meest uiteenlopende materies waar gemeenten en OCMW's mee geconfronteerd worden. De adviseurs behandelen de meeste materies, maar indien nodig worden er ook vragen uitbesteed. Dan zien we er steeds op toe dat de opdracht tot een goed eind gebracht wordt.

De dienst is voornamelijk juridisch, maar ook economische en technische aspecten worden in aanmerking genomen.

De studiedienst behoedt zich voor inmenging in conflicten tussen gemeenten en OCMW's en leeft in dat opzicht zeer strikte deontologische regels na.

Opleiding en informatie


De Vereniging ondersteunt de vorming van het personeel en de mandatarissen van gemeenten en OCMW's, en biedt ook informatie via verschillende kanalen: de publicatie van boeken, tijdschriften of modeldocumenten, de website maar ook de documentatiedienst en samenwerking met Inforum.

Publicaties, tijdschriften en elektronische media

De Vereniging gebruikt de elektronische media via haar website, een digitale nieuwsbrief en een gespecialiseerde website (zie www.ocmw-info-cpas.be).

Ze publiceert verscheidene tijdschriften:
  • "Nieuwsbrief-Brussel", algemeen tijdschrift
  • "Mobiliteitsgids"
  • "Monitor duurzame ontwikkeling"

en levert bijdragen voor "CPAS+", de publicatie van haar Waalse zustervereniging UVCW.

Ze geeft ook 2 basiswerken uit die regelmatig bijgewerkt worden:

  • "Nieuwe Gemeentewet"  
  • "OCMW-gids"
  • "Praktisch Handboek voor gemeentemandatarissen"

Daarnaast worden er ook modellen, vademecums en gespecialiseerde studies opgesteld.

De documentatiedienst

 
Op vraag van de leden doet de documentatiedienst opzoekingswerk.

Naast het Belgisch Staatsblad heeft de dienst toegang tot parlementaire stukken van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de Senaat en de en het gewestelijk Parlement (het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie) en stelt men er dossiers samen met alle parlementaire werkzaamheden voor iedere wetgeving die nuttig kan zijn voor de Brusselse gemeenten en OCMW's.

De dienst bezit tevens een collectie boeken, brochures, tijdschriften, gemeentereglementen, omzendbrieven, … met betrekking tot de verschillende materies die de adviseurs op de voet volgen.

Opgelet, deze dienst wordt enkel aangeboden aan de leden van de Vereniging, mandatarissen en ambtenaren van de Brusselse gemeenten en OCMW's. Zij kunnen de beschikbare documentatie over een bepaald onderwerp op afspraak ter plaatse raadplegen.

Samenwerking met Inforum


De documentatiedienst werkt mee aan de juridische en administratieve gegevensbank Inforum, meer bepaald door de terbeschikkingstelling van documenten uit de eigen collectie.

 

Laatste bijwerking

30.01.2013
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links