Onze politieke actie

Institutionele ontwikkeling: politieke actie

De vereniging stelt voorstellen op van wetten, decreten, ordonnanties, … of amendementen in allerlei ontwerpen waarover de Vereniging geregeld geraadpleegd wordt. Meestal brengt ze een advies uit en maakt ze haar standpunt kenbaar, hetzij in het openbaar, hetzij met de nodige discretie.

De adviseurs maken deel uit van verscheidene werkgroepen met lokale mandatarissen en ambtenaren, die concrete problemen onder de loep nemen waar gemeenten en OCMW's mee geconfronteerd worden.

Deze actie wordt op alle niveaus gevoerd: gewestelijk maar ook communautair, federaal en internationaal.

Ze gaat via de nauwe contacten die de Vereniging onderhoudt met de Regeringen, Parlementen en Administraties. De Vereniging vertegenwoordigt ook de lokale besturen in talrijke officiële adviesorganen. Zo is de studiedienst actief in technische commissies die samengesteld worden door externe instanties, met name in de ministeriële kabinetten en administraties.

Al die acties gaan via de politieke organen van de Vereniging, waarbij de Raad van Bestuur een verplichte etappe is.

Laatste bijwerking

31.07.2007
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links