Onze beheerorganen

Algemene Vergadering | Raad van Bestuur | Bureau


De Algemene Vergadering


De Algemene Vergadering bestaat uit alle werkende leden van de Vereniging, waarbij iedere gemeente over een stem beschikt. De gewone en corresponderende leden worden er ook met raadgevende stem op uitgenodigd.


De Raad van Bestuur

De leden van de Raad van Bestuur worden door de Algemene Vergadering voor een periode van 6 jaar aangesteld.

De Raad van Bestuur bestaat uit minimum 19 en maximum 38 leden:
  • 19 bestuurders worden aangesteld op voordracht van de aangesloten gemeenten, waarbij iedere gemeente over 1 zetel beschikt,
  • maximum 19 gecoöpteerde bestuurders om het taalkundig en politiek evenwicht binnen de Vereniging te waarborgen.

Enkel de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen lid worden van de Raad van Bestuur. De kandidatuur van een gemeenteraadslid is slechts ontvankelijk als het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar het raadslid zijn mandaat uitoefent, geen met reden omkleed verzet formuleert.

De vergaderingen kunnen tevens bijgewoond worden door 4 OCMW-mandatarissen en 1 OCMW-ambtenaar, alsook door 4 gemeenteambtenaren, als deskundigen met raadgevende stem. Ze moeten door de Raad van Bestuur aanvaard worden.

 

Raad van Bestuur

Olivier DELEUZE Burgemeester - Watermael-Bosvoorde Voorzitter

Esmeralda VAN DEN BOSCH   1e ondervoorzitter
Vanessa RIGODANZO   2e ondervoorzitter
Stéphane OBEID   3e ondervoorzitter

Marie-Pierre BAUWENS
Gemeenteraadslid - Oudergem
Christian BEOZIERE Gemeenteraadslid - Evere
Jos BERTRAND
Gemeenteraadslid- Watermaal-Bosvoorde
Jonathan BIERMANN
Schepen -Ukkel
Philippe BOIKETÉ
Schepen -Sint-Joost
Vincent DE WOLF
Burgemeester -Etterbeek
Anne DELVAUX
Gemeenteraadslid- Sint-Pieters Woluwe
Cindy DEVACHT
Gemeenteraadslid-
Jette
Riet DHONT
Gemeenteraadslid- Stad Brussel
Hervé DOYEN
Burgemeester -Jette
Danielle EVRAUD
Gemeenteraadslid - Molenbeek
Didier GOSUIN
Burgemeester -Oudergem
Sihame HADDIOUI
Schepen -Schaarbeek
Marc HERMANS
Gemeenteraadslid -Berchem
Serge JANSSEN
Gemeenteraadslid -Ganshoren
Philippe JAQUEMYNS
Schepen - Sint-Lambrecht Woluwe
Perrine LEDAN
Schepen - Ukkel
Patrick LENAERS
Schepen - Etterbeek
Marc LOEWENSTEIN
Gemeenteraadslid - Vorst
Olivier MAINGAIN
Burgemeester - Sint-Lambrecht Woluwe
Gilles MAROT
Gemeenteraadslid -Elsene
Abdellatif MGHARI
Gemeenteraadslid -Koekelberg
Sunny MOHAMMAD
Aamir NAEEM
Gemeenteraadslid -Anderlecht
Catherine MOUREAUX
Burgemeester -Molenbeek
Hang NGUYEN
Schepen - Watermaal-Bosvoorde
Marie NYSSENS
Gemeenteraadslid - Schaarbeek
Stéphane OBEID
Schepen - Ganshoren
Mohamed OURIAGHLI Gemeenteraadslid- Stad Brussel
Lucie PETRE
Gemeenteraadslid - Schaarbeek
Charles PICQUÉ
Gemeenteraadslid -Sint-Gillis
Martine RAETS
Schepen -Evere
Maximilien RALET
Gemeenteraadslid -Elsene
Jos RAYMENANTS
Schepen - Sint-Gillis
Vanessa RIGODANZO
Gemeenteraadslid - Oudergem
Stéphane ROBERTI Burgemeester - Vorst
Jean SPINETTE
Schepen - Sint-Gillis
Esmeralda VAN DEN BOSCH
Schepen - Vorst

Deskundigen

Myriem AMRANI
Voorzitter - OCMW - Sint-Gillis
Nathalie FARNIR
Ontvanger - OCMW - Koekelberg
David LEISTERH
Voorzitter - OCMW - Watermaal-Bosvoorde
Nicolas LONFILS
Voorzitter - OCMW - Vorst
Harold PEETERS
Secretaris - OCMW - Anderlecht
Philippe ROSSIGNOL Gemeentesecretaris - Berchem
Patricia VAN DER LIJN
Gemeentesecretaris- Elsene
Marcel VERMEULEN
Gemeentesecretaris- Anderlecht
Jean-Claude VITOUX
Voorzitter - OCMW -Oudergem

Secretaris

Corinne FRANÇOIS
Directrice van de VSGB


Het Bureau

De Raad van Bestuur benoemt in zijn schoot een Bureau, dat bestaat uit maximum 9 leden, waaronder de voorzitter en drie ondervoorzitters.


Olivier DELEUZE Burgemeester - Watermael-Bosvoorde (Ecolo) Voorzitter
Esmeralda VAN DEN BOSCH Schepen - Vorst (Groen)
1e ondervoorzitter
Vanessa RIGODANZO


Gemeenteraadslid in Oudergem
2e ondervoorzitter
Stéphane OBEID

Schepen - Ganshoren (MR) 3e ondervoorzitter

Jos BERTRAND

Gemeenteraadslid in Watermaal-Bosvoorde (sp.a)
Philippe BOIKETE
Schepen -Sint-Joost (PS)
Hervé DOYEN

Burgemeester -Jette (CDH)
Marc LOEWENSTEIN

Gemeenteraadslid in Vorst (Defi)
Martine RAETS Schepen -Evere (Open VLD)
 

Secretaris

 
Corinne FRANÇOIS
Directrice van de VSGBDe bevoegdheden van de organen kunnen als volgt omschreven worden:
  • de Algemene Vergadering oordeelt, naast de bij wet toegekende bevoegdheden, over de uitsluiting van leden, keurt de jaarlijkse begroting goed en stelt het maximumbedrag van de bijdragen vast,
  • de Raad van Bestuur keurt de rekeningen en de begroting goed, alsook de statuten, het kader en de overeenkomsten met betrekking tot het statutair personeel,
  • het Bureau stelt de rekeningen en de begroting samen en beslist over iedere uitgave of ontvangst buiten de begroting, iedere in de begroting ingeschreven uitgave boven de 7.500 euro (excl. BTW) en de overeenkomsten betreffende het contractueel personeel; het bekrachtigt de dringende maatregelen die de Voorzitter en de Directeur genomen hebben,
  • de Voorzitter en de Directeur zijn belast met de andere bevoegdheden op het vlak van het beheer.

Laatste bijwerking

29.04.2021
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links