Algemene vergadering | Raad van bestuur | Bureau
 

De algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden van Brulocalis, waarbij iedere gemeente over een stem beschikt. De gewone en corresponderende leden worden er ook met raadgevende stem op uitgenodigd.

De raad van bestuur

De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering voor een periode van 6 jaar aangesteld.

De raad van bestuur bestaat uit minimum 19 en maximum 39 leden:

 • 19 bestuurders worden aangesteld op voordracht van de aangesloten gemeenten, waarbij iedere gemeente over 1 zetel beschikt,
 • maximum 19 gecoöpteerde bestuurders om het taalkundig en politiek evenwicht binnen de vereniging te waarborgen.
 • 1 bestuurder die de Federatie van Brusselse OCMW's vertegenwoordigt, overeenkomstig artikel 15, §5, van de statuten, zoals gewijzigd op de buitengewone algemene vergadering van 5 december 2022. De voorzitter van de Federatie van OCMW's heeft ook zitting in het politiek bureau.

Enkel de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen lid worden van de raad van bestuur, met uitzondering van het geval als bedoeld in artikel 15, § 5, van de statuten. De kandidatuur van een gemeenteraadslid is slechts ontvankelijk als het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het raadslid zijn mandaat uitoefent, geen met reden omkleed verzet formuleert.

De vergaderingen kunnen tevens bijgewoond worden door 4 OCMW-mandatarissen en 1 OCMW-ambtenaar, alsook door 4 gemeenteambtenaren, als deskundigen met raadgevende stem. Ze moeten door de raad van bestuur aanvaard worden.

Raad van bestuur

Olivier DELEUZE Burgemeester - Watermael-Bosvoorde voorzitter

Marie-Pierre BAUWENS Gemeenteraadslid - Oudergem
Nora BEDNARSKI  Gemeenteraadslid - Elsene
(wordt officieel vastgelegd tijdens de Raad van Bestuur van 26 april)
Christian BEOZIERE Gemeenteraadslid - Evere
Jos BERTRAND Gemeenteraadslid- Watermaal-Bosvoorde
Jonathan BIERMANN Schepen -Ukkel
Philippe BOIKETÉ Schepen -Sint-Joost
Marie BIJNENS Schepen - Koekelberg
Sophie de VOS Burgemeester - Oudergem
Vincent DE WOLF Burgemeester -Etterbeek
Anne DELVAUX Gemeenteraadslid- Sint-Pieters Woluwe
Cindy DEVACHT Gemeenteraadslid - Jette
Riet DHONT Gemeenteraadslid- Stad Brussel
Hervé DOYEN  Gemeenteraadslid - Jette
Danielle EVRAUD Gemeenteraadslid - Molenbeek
Sihame HADDIOUI Schepen -Schaarbeek
Marc HERMANS Gemeenteraadslid -Berchem
Serge JANSSEN Gemeenteraadslid -Ganshoren
Philippe JAQUEMYNS Schepen - Sint-Lambrecht Woluwe
Geoffroy KENSIER Gemeenteraadslid -Elsene
Perrine LEDAN Schepen - Ukkel
Patrick LENAERS Schepen - Etterbeek
Marc LOEWENSTEIN Gemeenteraadslid - Vorst
Olivier MAINGAIN Burgemeester - Sint - Lambrecht Woluwe
Gilles MAROT Gemeenteraadslid -Elsene
Michel VAN KERK Gemeenteraadslid - Koekelberg
Sunny MOHAMMAD
Aamir NAEEM
Gemeenteraadslid - Anderlecht
Catherine MOUREAUX Burgemeester - Molenbeek
Hang NGUYEN Schepen - Watermaal-Bosvoorde
Stéphane OBEID Schepen - Ganshoren
Mohamed OURIAGHLI Gemeenteraadslid - Stad Brussel
Lucie PETRE Gemeenteraadslid - Schaarbeek
Martine RAETS Schepen - Evere
Vanessa RIGODANZO Gemeenteraadslid - Oudergem
Jean SPINETTE Burgemeester - Sint-Gillis
Esmeralda VAN DEN BOSCH Schepen - Vorst
Michel VAN KERK  Gemeenteraadslid - Koekelberg
Khalid ZIAN  Voorzitter - Federatie van Brusselse OCMW's

Deskundigen

Myriem AMRANI Voorzitter - OCMW - Sint-Gillis
Marianne de RU Gemeenteontvanger - Anderlecht
Nathalie FARNIR Ontvanger - OCMW - Koekelberg
David LEISTERH Voorzitter - OCMW - Watermaal-Bosvoorde
Nicolas LONFILS Voorzitter - OCMW - Vorst
Harold PEETERS Secretaris - OCMW - Anderlecht
Philippe ROSSIGNOL Gemeentesecretaris - Berchem
Patricia VAN DER LIJN Gemeentesecretaris - Elsene
Marcel VERMEULEN Gemeentesecretaris - Anderlecht
Jean-Claude VITOUX Voorzitter - OCMW -Oudergem

Secretaris

Corinne FRANÇOIS Directrice van Brulocalis

Het bureau

De raad van bestuur benoemt in zijn schoot een bureau, dat uit maximum 10 leden bestaat, waaronder de voorzitter en drie ondervoorzitters.

Olivier DELEUZE Burgemeester - Watermael-Bosvoorde (Ecolo) voorzitter
----- ----- 1e ondervoorzitter
Vanessa RIGODANZO Gemeenteraadslid - Oudergem (PS) 2e ondervoorzitter
Stéphane OBEID Schepen - Ganshoren (MR) 3e ondervoorzitter

Jos BERTRAND Gemeenteraadslid in Watermaal-Bosvoorde (Vooruit)
Philippe BOIKETE Schepen - Sint-Joost (PS)
Hervé DOYEN Gemeenteraadslid - Jette (les Engagés)
Marc LOEWENSTEIN Gemeenteraadslid - Vorst (Defi)
Martine RAETS Schepen - Evere (Open VLD)
Khalid ZIAN Voorzitter van het OCMW van Brussel
 Secretaris  
Corinne FRANÇOIS Directrice van Brulocalis

 

De bevoegdheden van de organen kunnen als volgt omschreven worden:

 • de algemene vergadering oordeelt, naast de bij wet toegekende bevoegdheden, over de uitsluiting van leden, keurt de jaarlijkse begroting goed en stelt het maximumbedrag van de bijdragen vast,
   
 • de raad van bestuur keurt de rekeningen en de begroting goed, alsook de statuten, het kader en de overeenkomsten met betrekking tot het statutair personeel,
   
 • het bureau stelt de rekeningen en de begroting samen en beslist over iedere uitgave of ontvangst buiten de begroting, iedere in de begroting ingeschreven uitgave boven de 7.500 euro (excl. btw) en de overeenkomsten betreffende het contractueel personeel; het bekrachtigt de dringende maatregelen die de voorzitter en de directeur genomen hebben,
   
 • de voorzitter en de directeur zijn belast met de andere bevoegdheden op het vlak van het beheer.