Algemene vergadering | Raad van bestuur | Bureau
 

De algemene vergadering

De algemene vergadering bestaat uit alle werkende leden van Brulocalis, waarbij iedere gemeente over een stem beschikt. De gewone en corresponderende leden worden er ook met raadgevende stem op uitgenodigd.

De raad van bestuur

De leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering voor een periode van 6 jaar aangesteld.

De raad van bestuur bestaat uit minimum 19 en maximum 39 leden:

 • 19 bestuurders worden aangesteld op voordracht van de aangesloten gemeenten, waarbij iedere gemeente over 1 zetel beschikt,

 • maximum 19 gecoöpteerde bestuurders om het taalkundig en politiek evenwicht binnen de vereniging te waarborgen.

 • 1 bestuurder die de Federatie van Brusselse OCMW's vertegenwoordigt, overeenkomstig artikel 15, §5, van de statuten, zoals gewijzigd op de buitengewone algemene vergadering van 5 december 2022. De voorzitter van de Federatie van OCMW's heeft ook zitting in het politiek bureau.

Enkel de burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen lid worden van de raad van bestuur, met uitzondering van het geval als bedoeld in artikel 15, § 5, van de statuten. De kandidatuur van een gemeenteraadslid is slechts ontvankelijk als het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het raadslid zijn mandaat uitoefent, geen met reden omkleed verzet formuleert.

De vergaderingen kunnen tevens bijgewoond worden door 4 OCMW-mandatarissen en 1 OCMW-ambtenaar, alsook door 4 gemeenteambtenaren, als deskundigen met raadgevende stem. Ze moeten door de raad van bestuur aanvaard worden.

Voorzitter

Olivier DELEUZEBurgemeester - Watermael-Bosvoorde

Bestuurders

Marie-Pierre BAUWENSGemeenteraadslid - Oudergem
Nora BEDNARSKI Gemeenteraadslid - Elsene
Christian BEOZIEREGemeenteraadslid - Evere
Jos BERTRANDGemeenteraadslid- Watermaal-Bosvoorde
Jonathan BIERMANNSchepen -Ukkel
Philippe BOIKETÉSchepen -Sint-Joost
Marie BIJNENSSchepen - Koekelberg
Adelheid BYTTEBIERSchepen - Schaerbeek
Véronique CAPELLE Gemeenteraadslid - Koekelberg
Sophie de VOSBurgemeester - Oudergem
Vincent DE WOLFBurgemeester -Etterbeek
Anne DELVAUXGemeenteraadslid- Sint-Pieters Woluwe
Cindy DEVACHTGemeenteraadslid - Jette
Riet DHONTGemeenteraadslid- Stad Brussel
Hervé DOYEN Gemeenteraadslid - Jette
Danielle EVRAUDGemeenteraadslid - Molenbeek
Sihame HADDIOUISchepen -Schaarbeek
Marc HERMANSGemeenteraadslid -Berchem
Serge JANSSENGemeenteraadslid -Ganshoren
Philippe JAQUEMYNSSchepen - Sint-Lambrecht Woluwe
Geoffroy KENSIERGemeenteraadslid -Elsene
Perrine LEDANSchepen - Ukkel
Patrick LENAERSSchepen - Etterbeek
Marc LOEWENSTEINGemeenteraadslid - Vorst
Olivier MAINGAINBurgemeester - Sint - Lambrecht Woluwe
Gilles MAROTGemeenteraadslid -Elsene
Michel VAN KERKGemeenteraadslid - Koekelberg
Sunny MOHAMMAD 
Aamir NAEEM
Gemeenteraadslid - Anderlecht
Catherine MOUREAUXBurgemeester - Molenbeek
Hang NGUYENSchepen - Watermaal-Bosvoorde
Stéphane OBEIDSchepen - Ganshoren
Mohamed OURIAGHLIGemeenteraadslid - Stad Brussel
Lucie PETREGemeenteraadslid - Schaarbeek
Martine RAETSSchepen - Evere
Vanessa RIGODANZOGemeenteraadslid - Oudergem
Jean SPINETTEBurgemeester - Sint-Gillis
Kris VANSLAMBROUCKSchepen - Vorst
Khalid ZIAN Voorzitter - Federatie van Brusselse OCMW's

Deskundigen

Myriem AMRANIVoorzitter - OCMW - Sint-Gillis
Marianne de RUGemeenteontvanger - Anderlecht
Gert De CEUKELAIREAlgemeen secretaris - OCMW Vorst
Nathalie FARNIROntvanger - OCMW - Koekelberg
David LEISTERHVoorzitter - OCMW - Watermaal-Bosvoorde
Nicolas LONFILSVoorzitter - OCMW - Vorst
Annick PETITGemeentesecretaris - Etterbeek
Patricia VAN DER LIJNGemeentesecretaris - Elsene
Florence VAN LAMSWEERDEGemeentesecretaris - Sint-Pieters-Woluwe
Jean-Claude VITOUXVoorzitter - OCMW -Oudergem

Secretaris

Corinne FRANÇOISDirectrice van Brulocalis

Het bureau

De raad van bestuur benoemt in zijn schoot een bureau, dat uit maximum 10 leden bestaat, waaronder de voorzitter en drie ondervoorzitters.

Olivier DELEUZEBurgemeester - Watermael-Bosvoorde (Ecolo)voorzitter
Adelheid BYTTEBIERSchepen - Schaerbeek1e ondervoorzitter
Vanessa RIGODANZOGemeenteraadslid - Oudergem (PS)2e ondervoorzitter
Stéphane OBEIDSchepen - Ganshoren (MR)3e ondervoorzitter
 
Jos BERTRANDGemeenteraadslid in Watermaal-Bosvoorde (Vooruit)
Philippe BOIKETESchepen - Sint-Joost (PS)
Hervé DOYENGemeenteraadslid - Jette (les Engagés)
Marc LOEWENSTEINGemeenteraadslid - Vorst (Defi)
Martine RAETSSchepen - Evere (Open VLD)
Khalid ZIANVoorzitter van het OCMW van Brussel

Secretaris

Corinne FRANÇOISDirectrice van Brulocalis

 

De bevoegdheden van de organen kunnen als volgt omschreven worden:

 • de algemene vergadering oordeelt, naast de bij wet toegekende bevoegdheden, over de uitsluiting van leden, keurt de jaarlijkse begroting goed en stelt het maximumbedrag van de bijdragen vast,
   
 • de raad van bestuur keurt de rekeningen en de begroting goed, alsook de statuten, het kader en de overeenkomsten met betrekking tot het statutair personeel,
   
 • het bureau stelt de rekeningen en de begroting samen en beslist over iedere uitgave of ontvangst buiten de begroting, iedere in de begroting ingeschreven uitgave boven de 7.500 euro (excl. btw) en de overeenkomsten betreffende het contractueel personeel; het bekrachtigt de dringende maatregelen die de voorzitter en de directeur genomen hebben,
   
 • de voorzitter en de directeur zijn belast met de andere bevoegdheden op het vlak van het beheer.