Onze vormingen

De Vereniging tracht de capaciteiten van de lokale besturen duurzaam te versterken. Ze heeft dan ook steeds veel aandacht besteed aan de opleiding van de beleidsvoerders in gemeenten en OCMW’s.

De Vereniging organiseert studiedagen en vormingssessies die zowel bestemd zijn voor de mandatarissen als voor de ambtenaren van gemeente en OCMW. Het kan daarbij zowel gaan over nieuwe wetgeving als de uitwisseling van goede praktijken of ook informatie over complexe aangelegenheden waarmee de besturen geconfronteerd worden.

Bepaalde vormingsinitiatieven worden bijkomend extern ondersteund en krijgen op die manier een semi-permanent karakter. Het gaat om volgende initiatieven:
  • Forum van de gemeentelijke beleidsvoerders (Dexia Bank België)
  • ontmoetingen in het kader van het Forum Mobiliteit-Verkeersveiligheid (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • workshops van het Forum voor duurzame ontwikkeling (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • vormingen rond internationale samenwerking (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking)
De verslagen van deze vormingen vindt u in de rubriek "Actua" en indien er documentatie beschikbaar is, bevindt die zich in de rubriek "Materies".

Daarnaast steunt de Vereniging zowel financieel als op het vlak van de verschillende beheersorganen de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur. Soms ondersteunt of medeorganiseert de Vereniging opleidingen die door de GSOB op touw gezet worden.

Agenda van de geplande vormingen

Er is op dit moment geen evenement gepland.
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links