Directie

Corinne François Directrice van de Vereniging

Secretaris van de beheerorganen
Strategische ontwikkeling en coördinatie van de organisatie
Secretaris van Bureau en Raad van Bestuur
Institutionele betrekkingen
Financiële leiding
Internationale en Europese betrekkingen
Relaties met de Conferentie van Burgemeesters

Studiedienst

Sacha Lefevre Coördinator studiedienst Overheidsopdrachten
Stedenbouw
Huisvesting
Stadsvernieuwing
Wegen
Leefmilieu
Etienne van den HOVE Adviseur Gegevensbank Subsidies
Synoptische tabellen
Agenda projectoproepen
Agenda infosessies
Zesde staatshervorming
Toolbox Subsidies
William Verstappen Adviseur Administratieve vereenvoudiging 
Gemeentelijke financiën
Pensioen
Politie
Valentine Snoeck Juridische adviseur Gemeentelijke organisatie en mandatarissen
Gemeentepersoneel
Taalgebruik
Bekendmaking en openbaarheid van bestuur
Indirect bestuur
Burgerlijke stand en bevolking
Begraafplaatsen en lijkbezorging
Administratief toezicht

Lejla Celikovic

 

Juridische adviseur

 

Geschillen over gemeentelijke belastingen 
Gemeentelijke administratieve politie en politiebevoegdheid van de burgemeester
GAS-boetes 
Burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de verkozenen
AVG/GDPR

Dienst Duurzame Stad

Jean-Michel Reniers Verantwoordelijke
Dienst Duurzame Stad
Mobiliteit & verkeersveiligheid
Internationale samenwerking
Davide Lanzillotti Adviseur Informatie & bijstand bij Europese projecten
Lisa Thibaut Adviseur Duurzame ontwikkeling
Elodie D'Halluweyn Adviseur Duurzame ontwikkeling
Ophélie Leroy Adviseur Duurzame ontwikkeling
Justyna Podrazka Adviseur Project IncluCitie
Frank Willemans Adviseur Internationale samenwerking
Charlotte Mali Adviseur Internationale samenwerking
Philippe Moreau Adviseur
 
Internationale samenwerking
Sophie Van Den Berghe
 
Adviseur
 
Internationale samenwerking

Nina Ramos

Adviseur

Internationale samenwerking

Federatie van Brusselse OCMW'

Georgy Manalis Diensthoofd van de Federatie van de Brusselse OCMW's  
Guy M. Amisi OCMW adviseur  Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Socio-professionele inschakeling
Céline Grimberghs OCMW adviseur  Socio-professionele inschakeling
Methodologie van het sociaal werk
Sanoussy Balde Algemeen OCMW adviseur      

Latifa Hazim

Secretaresse van de Federatie    

OCMW

Dienst Informatie-Communicati

Céline Mercier Verantwoordelijke communicatie     Coördinatie en implementering van de communicatie- en informatiestrategie
Philippe Delvaux Externe informatie Tijdschrift "Nieuwsbrief"
Newsletter
Quentin Vanhay Externe informatie Tijdschrift "Nieuwsbrief"
Newsletter
Alessia Messina Business intelligence officer  
Raphaël Torelli Webmaster

 
Website
Patrice Van Laethem Vertaler

 
Vertaling

Algemene dienste

Steve Roobaert Verantwoordelijke
Algemene Diensten
Financieel beheer
Human Ressources
Informatica
Secretariaat
Michaël Munoz Secretariaatsmedewerker Secretariaat :
Onthaal
Vergaderingen
Logistiek
Joao Pedro Andre Secretariaatsmedewerker Secretariaat :
Beheer Gegevensdatabank
Onthaal
Vergaderingen
Ibrahim Daaouag Secretaris van de beheerorganen ecretariaat :
Beheerorganen en
politieke aangelegenheden
Sylvère Bikindou IT-beheerder
 
 Beheer Informatica
Marc De Meyer  HR-verantwoordelijke Personeelsbeleid
Carine Loris Directiesecretaresse Administratief personeelsbeheer
Saïda Ajouaou Preventie adviseur  
Boekhouder Boekhouddienst Beheer van boekhouding