Brulocalis tracht de capaciteiten van de lokale besturen duurzaam te versterken. Ze heeft dan ook steeds veel aandacht besteed aan de opleiding van de beleidsvoerders in gemeenten en OCMW’s.

Brulocalis organiseert studiedagen en vormingssessies die zowel bestemd zijn voor de mandatarissen als voor de ambtenaren van gemeente en OCMW. Ze kunnen daarbij zowel over nieuwe wetgeving gaan als de uitwisseling van goede praktijken beogen of ook bedoeld zijn om informatie door te geven over complexe aangelegenheden waarmee de besturen geconfronteerd worden.

Bepaalde vormingsinitiatieven worden bijkomend extern ondersteund en krijgen op die manier een semi-permanent karakter. Het gaat om volgende initiatieven:

  • Forum van de gemeentelijke beleidsvoerders (Belfius Bank)
  • Mobiliteit opleidingen
  • workshops van de werkgroep voor duurzame ontwikkeling 
  • vormingen rond internationale samenwerking 

 

Brulocalis onderhoudt contacten met de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (GSOB). Bedoeling is om de synergieën die tussen de twee organisaties kunnen bestaan, te versterken. Daarbij wordt gekeken om elkaar steeds aan te vullen. Brulocalis duidt een vertegenwoordiger aan in het bestuur van GSOB. Van tijd tot tijd verleent zij haar medewerking aan opleidingen die door GSOB georganiseerd worden of organiseert zij samen met GSOB bepaalde activiteiten