Open brief aan de Poolse lokale en regionale overheden - respect voor de Europese waarden en bestrijding van discriminatie

De REGR heeft naar aanleiding van de toenemende schending van de mensenrechten en discriminatie van de LGBT-gemeenschap bij een aantal Poolse gemeenten, een brief geschreven naar de Poolse lokale en regionale overheden. De brief kan ook ondertekend worden door alle Europese lokale mandatarissen. Brulocalis ondersteunt het initiatief.

Deze brief gaat uit van de Raad voor Europese Gemeenten en Regio's (REGR), de Europese koepel van verenigingen van steden en gemeenten waar Brulocalis lid van is.

De brief wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Europese gemeentemandatarissen.

De REGR is bezorgd over de huidige toestand. Met de brief wil de REGR reageren tegen de toenemende aanvallen op de LGBT-gemeenschap en de discriminerende resoluties van de raden van het voorbije jaar. Tegelijkertijd drukt de REGR zijn steun uit aan de Poolse lokale en regionale overheden die deze discriminerende maatregelen hebben verworpen en er zich tegen blijven verzetten en die de fundamentele Europese waarden van vrijheid en van eerbiediging van de mensenrechten blijven verdedigen.

De brief werd officieel naar de voorzitter van de vereniging van Poolse steden gestuurd; hij wordt als open brief zonder verdere commentaar naar burgemeesters gestuurd.

De REGR nodigt burgemeesters en lokale verkozenen uit om zich aan te sluiten bij zijn initiatief en deze open brief te steunen. Meer in het bijzonder wil de REGR de burgemeesters van jumelage- of partnersteden van Poolse steden (maar niet alleen zij) mobiliseren en zoveel mogelijk steun krijgen. Het onderwerp ligt in Polen zeer gevoelig en is er voorwerp geworden van een politieke strijd tussen democratische krachten, mensenrechtenorganisaties en de huidige Poolse regering.

De lijst van ondertekenaars is op 8 juni 2020 in een persbericht gepubliceerd en zal regelmatig worden bijgewerkt op de site van de REGR en het Observatorium voor het Europees handvest voor gelijkheid.

Het optreden van Brulocalis


Brulocalis neemt de fundamentele Europese waarden van vrijheid en eerbiediging van de mensenrechten ter harte en heeft daarom de brief ondertekend. Brulocalis heeft ook de Brusselse burgemeesters et schepenen van Gelijke Kansen aangeschreven.

Meer info


« Terug

Auteur

Philippe DELVAUX
Publicatiedatum
11-06-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links