Ordonnantie van 29 oktober 2020 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de belasting op de inrichtingen van toeristische logies als gevolg van de Covid-19-gezondheidscrisis

Op 16 oktober heeft het Brussels parlement op voorstel van de regering de verlenging goedgekeurd van de opschorting van de belasting op toeristische logies tot eind dit jaar

De ordonnantie van 29 oktober werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 november en bepaalt dat de belasting zoals voorzien in artikel 3 van de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies, niet verschuldigd is voor de bezetting van logies door toeristen gedurende de periode 1 juli 2020 t/m 31 december 2020.

Raadpleeg  de ordonnantie
« Terug

Auteur

William Verstappen
Publicatiedatum
10-11-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links