Pensioenen : raming van bijdragen online

De Federale Pensioendienst zet binnenkort een tool online waarmee de lokale overheden een raming kunnen maken van het bedrag van hun basis- en de responsabiliseringsbijdragen.

Het Beheerscomité van het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen keurde op zijn vergadering van 20 mei jl. de mededeling van de unieke identificatiecode en paswoord aan elke lokale overheid goed, zodat zij toegang kunnen krijgen tot een nieuw online platform dat de Federale Pensioendienst implementeert.

 

Deze applicatie stelt elke gemeente of OCMW in staat om een specifieke schatting te krijgen van het bedrag van hun basis- en hun responsabiliseringsbijdrage aan het Fonds voor de komende vijf jaar, afhankelijk van hun situatie.

 

De ramingen worden berekend op basis van de door de lokale besturen aan de Federale Pensioendienst meegedeelde cijfers en worden driemaal per jaar geactualiseerd, afhankelijk van de begrotingscyclus, in februari, mei en september.

 

De applicatie zal in het begin van de zomer beschikbaar zijn op het volgende adres: https://www.pdos-sdpsp.fgov.be/apps/admintools/fr/login .

« Terug

Auteur

Hadrien DASNOY
Publicatiedatum
02-07-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links