Het federaal regeerakkoord van 9 oktober 2014 telt 11 hoofdstukken die al dan niet rechtstreeks de gemeenten aanbelangen.

De Vereniging heeft er een analyse van gemaakt, die door de politieke organen goedgekeurd werd begin 2015.

Inhoud


1. Pensioenen

 • Het federaal niveau weigert deel te nemen aan de financiering
 • Nieuwe berekeningswijze van het pensioen met positieve impact op lange termijn

2. Politie en veiligheid

 

 • Aangekondigde besparingen  
 • De erkenning van de rol van Brussel als hoofdstad  
 • Algemene reserve: verduidelijking en aanpassing van de principes MFO
 • Meer blauw in de straat  
 • Inventaris van de taken en debat over de kerntaken
 • Vereenvoudiging van het statuut, aanwervingen en hervorming van het statuut naar een beperking van de rol van de burgemeester  
 • Gevolgen van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 10 juli 2014 
 • Het nabijheidswerk aantrekkelijker maken 
 • Regelgeving ivm veiligheidscamera's: standpunt van de VSGB
 • Strijd tegen radicalisering 
 • Administratieve sancties

3. Financiën – Impact op de gemeentelijke investeringen en diensten van algemeen belang 

 

 • Belasting van intercommunales en autonome gemeentebedrijven 
 • Aanvullende belastingen op personenbelastingen en op onroerende voorheffing  

4. Administratieve vereenvoudiging en kwaliteitsvolle wetgeving   

 

 • Digitale overheidsopdrachten en e-procurement    
 • Optimalisering van het Rijksregister 
 • Burgerlijke stand en bevolking
 • Ondernemers alle kansen geven   

5. Fraudebestrijding 

 

 • Sociale dumping   
 • Fraudebestrijding 

6. Brussel, Grootstedenbeleid en Beliris-fonds

 

 • Grootstedenbeleid  
 • Beliris

Info

 

Zie ook