In het kader van de dialoog tussen het Parket, de gemeenten, het Gewest en de lokale politie werd onderstreept dat de plaatsen waar een oversteekplaats voor voetgangers de tramsporen kruist, beter moeten aangeduid worden.

Onze Vereniging kreeg de opdracht het nieuwe type wegmarkering, voorgesteld door de MIVB, te analyseren en op een gewestweg te testen.

De conclusies van de test zijn dat  vóór het aanbrengen van de wegmarkering de oversteekplaats voor voetgangers enkel zichtbaar was door een verschil in wegbekleding. Ongeveer de helft van de trams stopte of vertraagde voor de oversteekplaats: vier op tien in de richting van de stad, vijf op tien richting voorstad. Sinds de wegmarkering aangebracht is, stoppen of vertragen twee keer meer trams naar de stad (acht i.p.v. vier, op een totaal van tien).


Inhoudstafel van de studie

I. Inleiding

II. Probleemstelling

III. Algemeenheden

IV. Criteria voor het aanleggen of het behouden van zebrapaden
  1. Wettelijke bepalingenAanbevelingen
            a) 90 km/uur-wegen
            b) 70 km/uur-wegen
            c) 50 km/uur-wegen
            d) 30 km/uur-wegen
 
V. Inventarisatie van de verschillende soorten inplantingen van oversteekplaatsen voor voetgangers in het Brussels Gewest
  1. Oversteekplaatsen geregeld door verkeerslichten
  2. Oversteekplaatsen niet geregeld door verkeerslichten
            a) Wegen met tramsporen gelegen in de rijbaan
            b) Wegen met tramsporen gelegen in eigen bedding
            c) Wegen met tramsporen gelegen in eigen bedding, toegankelijk voor bussen en/of taxi's
            d) Wegen met tramsporen gelegen in een overrijdbare bedding
            e) Wegen met tramsporen gelegen in een overrijdbare bedding, toegankelijk voor bussen en/of taxi's

VI. Test van de nieuwe wegmarkering
  1. Doel van de test
  2. Plaats van de test 
  3. Situering 
  4. Waarom die plaats? 
  5. Voorstudie 
  6. Voorbereiding van de test
  7. Beschrijving van de test
            a) Vóór het aanbrengen van de wegmarkering
            b) Na het aanbrengen van de wegmarkering
            c) Vergelijking – Verschillen « Na » - « Voor »
            d) Commentaar
            e) Conclusies van de test

VII. Eerste conclusies en aanbevelingen
 
VIII. Bijlage
Busstrook
Bijzondere overrijdbare bedding
Eigen bedding

IX. Bibliografie

Documents