Er wordt vaak gezegd dat de gemeente bij uitstek het bestuursniveau is dat het dichtst bij de mensen staat. Die uitspraak doet vermoeden dat de bestuurders heel wat bevoegdheden hebben en zelfs heel wat initiatieven kunnen nemen. De taken van de gemeente liggen evenwel vast in wetten, decreten en ordonnanties en worden ook bepaald door het containerbegrip ‘gemeentelijk belang’.

In deze bijdrage geven we geen gedetailleerd overzicht van alles wat de gemeente verplicht moet doen. We beperken ons tot de grote lijnen. We belichten de algemene principes en enkele belangrijke aspecten. Volgende zaken komen aan bod: 1 - De verplichte taken de ordehandhaving het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand het bijhouden van de bevolkingsregisters het beheer van de wegen het basisonderwijs de afgifte van stedenbouwkundige en milieuvergunningen het naleven van

De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze leden.
Ontdek wie onze leden zijn.

Ben je nog geen lid ?

Vraag mijn toegang aan