"Sterke gemeenten, partners van een sterk Gewest": de eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.

De Raad van Bestuur van de Vereniging heeft een memorandum samengesteld in het vooruitzicht van de komende gewestverkiezingen.

Dit memorandum bundelt de bekommernissen van de lokale besturen van ons Gewest en concretiseert de beginselen van subsidiariteit, decentralisering, evenwicht en overleg, die aan de basis liggen van de lokale democratie en goed bestuur.

Dit memorandum bevat de voornaamste verbeteringen die de Vereniging vraagt door te voeren aan het werkingskader van de gemeenten, uitgezonderd de sociale zaken, die aan bod komen in het specifieke memorandum van haar Afdeling OCMW, en ook onderwijs, dat behandeld wordt door het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten OVSG voor de Vlaamse Gemeenschap en door de Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces CECP voor de Franse Gemeenschap.

Inhoudstafel


I. Werkingsmiddelen in verhouding tot het gemeentebeleid

 • Gepaste middelen
 • Personeelsbeleid
 • Een moderne organisatie

II. Nauwe samenwerking voor de uitoefening van essentiële taken

 • School-, sport-, sociale en culturele infrastructuren
 • Stedenbouw
 • Wegen
 • Mobiliteit
 • Openbare ruimte: netheid en leefmilieu
 • Veiligheid en preventie
 • Economie en werkgelegenheid
 • Huisvesting
 • Duurzame ontwikkeling

III. De wereld, Europa, België

 • Gedecentraliseerde samenwerking: een succes dat gevrijwaard en uitgebreid moet worden
 • Brussel in Europa: doeltreffende synergie tussen gemeenten en Gewest
 • Federaal: het Gewest zet gemeentelijke eisen kracht bij
 • Lokale democratie en goed bestuur: actief burgerschap bevorderen

Zie ook

Documents