De Gids van de mobiliteit en van de verkeersveiligheid, een driemaandelijks tijdschrift van de mobiliteitscel van Brulocalis, is de draaischijf voor het uitwisselen van ervaringen tussen de mobiliteitsactoren van Brussel.

Gids van de Mobiliteit en de Verkeersveiligheid

U vindt er:

 • actualiteiten over mobiliteit en verkeersveiligheid
 • informatiefora
 • verwijzingen naar interessante studies
 • wetswijzigingen
 • gewestelijke of federale initiatieven 

Doelpubliek

De Gids van de Mobiliteit en van de verkeersveiligheid richt zich tot

 • mandatarissen en ambtenaren van de Brusselse gemeenten
 • mandatarissen en ambtenaren van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
 • Brusselse politieambtenaren
 • actoren uit de Brusselse openbare vervoersmaatschappijen
 • het Politieparket
 • verenigingen die actief zijn in de mobiliteit en de verkeersveiligheid
 • … en meer algemeen, alle Brusselse actoren, Belgen en buitenlanders die betrokken zijn in de mobiliteit en de verkeersveiligheid !
 • Financieel ondersteund door Brussel Mobiliteit in de schoot van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest helpt deze uitgave om de perceptie die het Gewest en de gemeenten over elkaar hebben te verbeteren en om de kennis van de mobiliteitsactoren te vergroten.