Het tijdschrift van Brulocalis

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief is het gratis tijdschrift van Brulocalis, dat de ambtenaren en mandatarissen van de Brusselse gemeenten bij hun werk ondersteunt:

  • het bevat algemene of wetenschappelijke informatie
  • het belicht goede praktijkvoorbeelden
  • het brengt verslag uit van acties die gevoerd worden in het belang van de gemeenten
  • er worden belangrijke evenementen in aangekondigd
  • wijzigingen in de wetgeving worden vermeld en becommentarieerd

Doelgroep

  • mandatarissen van de 19 Brusselse gemeenten
  • leidinggevende ambtenaren van de 19 Brusselse gemeenten en OCMW's
  • kabinetten en administraties van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • kabinetten en administraties van de federale overheid en de gemeenschappen
  • parastatale organismen en wetenschappelijke instellingen


Het tijdschrift geniet financiële steun van het Brussels Gewest en versterkt de band tussen de gemeenten en het gewest. Nieuwsbrief en het Franstalig equivalent Trait d’Union verschijnen 6 maal per jaar.

Hoe kan u de Nieuwsbrief inkijken?

Wij zenden de papieren uitgave naar onze doelgroep. De verschenen nummers zijn tevens hier gratis beschikbaar (in pdf).

 

Wilt u adverteren in de Nieuwsbrief ?

 

Klik hier om contact op te nemen met onze reclamebureau

Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 137

Focus op de wensen van de brusselse lokale besturen voor 2024
Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 136

Nieuwsbrief nr. 136 is zopas verschenen.
Tijdschrift "Nieuwsbrief"

Nieuwsbrief nr. 135

Special vrouwen in de politiek. Special gemeentefinanciën.