De naleving van het kader en de maximumbedragen met betrekking tot de begrenzing en het toezicht op de verkiezingsuitgaven voor de gemeenteraadsverkiezingen blijft een weinig gekende materie. Dit artikel levert de nodige verduidelijking en antwoorden op enkele vragen.

Documents