Rusthuizen en woonzorgcentra roepen op tot een verlenging van de compensatiemaatregelen, afschaffing van het plafond van het derde luik en steun voor de invoering van het Covid Safe Ticket 

Door de coronacrisis is de bezettingsgraad van de woonzorgcentra/de rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen aanzienlijk en gestaag gedaald. De GGC heeft voor de eerste drie kwartalen van 2021 maatregelen genomen. Ze zijn significant, ook al zijn ze partieel. De laatste cijfers van Iriscare laten in de WZC een bezettingsgraad zien van 73%.

1. Op het niveau van de woonzorgcentra/ROB’s en RVT’s worden momenteel de begrotingen voor volgend jaar opgemaakt. De budgettaire prognoses voor 2022 zijn zorgwekkend, zelfs alarmerend. Dit zal waarschijnlijk gevolgen hebben voor de personeelsomkadering. Personeel is voor de woonzorgcentra immers de grootste kost.

De sector roept dan ook op tot sterkere compensatiemaatregelen voor de onderbezetting in de WZC en vraagt om ze, afhankelijk van de onderbezetting, voor het laatste kwartaal van 2021 en voor 2022 te verlengen. Zo moet de tewerkstelling ondersteund worden en zorgt men ervoor dat de WZC op termijn levensvatbaar blijven.

2. Het “derde luik” is een systeem dat de tewerkstelling financiert bovenop de financieringsnormen voor de toekenning van het forfait. Het bedrag is geplafonneerd op het aantal VTE’s. Wordt dat aantal overschreden, dan wordt het bedrag lineair verlaagd.

Economisch gezien komt dit neer op een absurde logica. Werkgevers worden gestraft omdat ze jobs creëren.

Omdat het aantal bewoners de afgelopen maanden in het algemeen is afgenomen, is het aantal werknemers dat volgens de financieringsnormen wordt gefinancierd, in het algemeen afgenomen. Bijgevolg komt er meer personeel boven de normen uit.

Het plafond van het derde luik dreigt dus overschreden te worden met als gevolg een lineaire sanctie. Voor de woonzorgcentra die al hard door de coronacrisis getroffen zijn, zou dit een nieuwe klap zijn.

De sector dringt opnieuw aan op de afschaffing van de plafonnering van het derde luik.

3. Wat personeel betreft, de invoering van de coronapas in de WZC impliceert dat er tijdens de bezoekuren, ook in het weekend, iemand is die de toegang controleert, zoals een security.

Dit profiel bestaat niet in de woonzorgcentra. Je hebt fysieke en relationele vaardigheden nodig in geval van conflicten. Wat onvermijdelijk een prijs zal hebben.

De sector vraagt nogmaals dat een deel van het geld voor de woonzorgcentra dat niet gebruikt wordt, aan de WZC wordt gegeven om de personeelskosten te dekken die onvermijdelijk voortvloeien uit de naleving van het Covid Safe Ticket.

« Terug

Auteur

Jean-Marc Rombeaux
Publicatiedatum
06-10-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links