Rusthuizen – Financiële vooruitzichten en ontwerp van nieuwe brandveiligheidsnormen

Door de coronacrisis kampen de rusthuizen met lege kamers en extra lasten. We verwelkomen de serieuze inspanningen van de Brusselse regering ter ondersteuning van deze leefgemeenschappen.

We stellen vast dat een aantal rusthuizen onderbezet blijft en het financieel moeilijk heeft. Sommige rusthuizen hebben in 2021 een lager forfait omdat tijdens de eerste golf het profiel van de bewoners veranderd is. 

De onderbezetting zal om redenen die grotendeels buiten de wil om liggen van directie en inrichtende macht, niet onmiddellijk verdwijnen. Na de eerste golf is er minder vertrouwen, is het sociaal leven in rusthuizen omwille van gezondheidsredenen ingeperkt en komen nieuwe varianten op.   

Op 21 januari werden de volgende maatregelen aan de sector aangekondigd: 

  • immunisatie van de verloren dagen voor de financiering van zorg (forfait) tot 75% in het eerste kwartaal van 2021 en tot 25% in het tweede kwartaal op voorwaarde dat de dividenden niet uitgekeerd worden en de werkgelegenheid behouden blijft. 
  • een verhoging van de tussenkomst van 0,07 euro per dag en per bewoner tot 0,17 euro voor de financiering van producten en materiaal ter voorkoming van ziekenhuisinfecties; 
  • financiering van de medisch coördinator ook in rusthuizenHiervoor wordt 30 cent per dag en per bed vrijgemaakt.  

De Federatie heeft op 2 februari samen met de sector van rusthuizen een brief geschreven en hierover haar mening kenbaar gemaakt. 

Zij vraagt met name: 

  • een goede oplossing voor de vaccinatie van nieuwe bewoners en werknemers. 
  • de immunisatie van de forfaitfactuur voor 100% voor minstens de eerste twee kwartalen van 2021. 
  • een compensatie wanneer het forfait 2021 voor bepaalde rusthuizen heel wat lager ligt wanneer de werkgelegenheid gehandhaafd werd en er geen dividenden werden uitgekeerd;  
  • neutralisatiemaatregelen om de financiering 2022 via het forfait te behouden. 

Daarnaast werden in deze toch al moeilijke context nieuwe brandnormen aangekondigd en op 2 februari aan Iriscare voorgesteldVolgens de GGCpour les établissements existants, une nouvelle exigence importante est l'obligation de diviser des niveaux de construction en compartiments partiels pour permettre une évacuation horizontale ». « Il n'est pas prévu d'intervenir financièrement dans le coût relatif aux travaux de mise en conformité aux nouvelles normes ». (Vrije vertaling: bestaande accomodaties worden onderworpen aan een belangrijke nieuwe vereiste: de bouwlagen moeten gedeeltelijk gecompartimenteerd worden om horizontale evacuatie mogelijk te maken”. Plannen om financieel tussen te komen in de kosten om aan de nieuwe normen te voldoen liggen niet op tafel”).   

De Federatie is zich bewust van het belang van brandbeveiliging. Gezien de techniciteit van de materie, de in sommige gevallen nodige investeringen en de daaruit voortvloeiende kosten, is de sector van mening dat men eerst de tijd moet nemen om na te denken. Nieuwe normen zijn nodigMaar het huidige kader gaat terug tot 1974 en gezien de vele uitdagingen van het voorbije jaar, is er geen urgentie en kunnen de nieuwe normen nog even wachten. 

Bovendien zullen als gevolg van de concurrentie de investeringssubsidies moeten worden aangepast, vooral omdat de aanhoudend dalende bezettingsgraad de financiële situatie van de rusthuizen al aantastWe vinden het onaanvaardbaar dat werken die uitgevoerd worden zich in orde te stellen met de nieuwe normen niet gesubsidieerd zouden worden, terwijl werken normaal gezien wel gesubsidieerd worden. Kan dit nietdan zullen deze kosten bij de prijs van het rusthuisverblijf geteld worden. 

Raadpleeg de brief aan minister Alain Maron (FR)

« Terug

Auteur

Jean-Marc Rombeaux
Publicatiedatum
03-02-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links