Sectoraal akkoord politie – Beroep tot vernietiging bij de Raad van State

Sectoraal akkoord politie – Koninklijk besluit van 20 juni 2019 tot wijziging van de geldelijke rechtspositie van het personeel van de politiediensten – Beroep tot vernietiging bij de Raad van State Brulocalis om een beroep (tot tussenkomst dat bij het door de UVCW reeds ingediende beroep komt ) in te dienen tegen het koninklijk besluit van 20 juni 2019 (hierna ‘het besluit’) bij de Raad van State.

De vakbonden en federale regering hebben het sectoraal akkoord, dat tot een loonschaalherziening voor de politie leidde, besproken zonder dat het gemeentelijk niveau hierbij betrokken werd.

De gemeenten hebben hun bezorgdheid over de gevolgen voor hen van eventuele meerkosten die uit dit akkoord zouden voortvloeien meermaals geuit bij de minister van Binnenlandse Zaken, met name in een brief van de drie verenigingen aan de minister op 13 maart 2018.

De verenigingen van gemeenten, namelijk Brulocalis, de VVSG en de UVCW, hebben berekend dat bijna twee derde van de meerkosten ten laste van de lokale overheden zouden komen.

 
Volgens ons is het verplichte advies niet gevraagd aan de Adviesraad van Burgemeesters zoals had gemoeten. Dit advies van de Adviesraad van Burgemeesters is, zoals de wet voorziet, bedoeld om de Burgemeesters en dus ook de gemeenten de mogelijkheid te geven om hun bezwaren, opmerkingen of bezorgdheden over een maatregel uit te drukken, en op die manier hun belangen te verdedigen.

De budgettaire gevolgen voor de gemeenten zijn aanzienlijk. De verenigingen van gemeenten, Brulocalis, VVSG en UVCW schatten dat bijna twee derde van de extra kosten ten laste zullen vallen van de lokale overheden. De meerkost voor de politiezones zal immers 114,07 miljoen euro bedragen voor de periode 2019-2023. Daarna zou dit zelfs structureel oplopen tot ongeveer 40 miljoen euro per jaar voor alle politiezones.

De Raad van Bestuur van Brulocalis heeft daarom op 25 oktober jongstleden een beroep tot vernietiging ingediend bij de Raad van State, met de steun van de Conferentie van Burgemeester.

Daarnaast benadrukt Brulocalis ook het belang van een effectieve aanwezigheid van de Brusselse burgemeesters in de Raad van Burgemeesters om zo een optimale zichtbaarheid en een constructief debat te garanderen. Brulocalis zal hiervoor een procedure opstarten bij de Minister van Binnenlandse Zaken.Meer info
Zie ook« Terug

Auteur

Sacha LEFEVRE
Publicatiedatum
24-10-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links