Sectoraal akkoord politie: de 3 verenigingen weigeren meerkosten te dragen

De federale regering heeft een sectoraal akkoord gesloten met de politievakbonden. Het zouden echter de politiezones zijn die de rekening gaan betalen. De verenigingen van gemeenten ijveren er al maandenlang voor dat het federaal niveau de gevolgen op zich zou nemen van de akkoorden waarover zij alleen onderhandelen. De federale regering had zich daartoe verbonden, maar heeft haar toezegging niet geconcretiseerd in de begrotingscirculaire. Daarom schreven de verenigingen van gemeenten in december 2018 nogmaals naar minister De Crem daaromtrent.

Het sectoraal akkoord dat leidde tot de loonschaalherziening voor de politie, werd besproken door de vakbonden en de federale regering zonder dat het gemeentelijk niveau erbij betrokken werd. In maart 2018 werd er een voorlopig akkoord bereikt, dat vervolgens in mei aan de verenigingen van lokale overheden werd voorgelegd tijdens overleg met de minister.

Het lokale niveau heeft bij de minister van Binnenlandse Zaken herhaaldelijk zijn bezorgdheid geuit over de gevolgen voor hen van de eventuele extra kosten die deze overeenkomst zou teweegbrengen. Zij hebben daarover geklaagd, met name in een brief aan minister Jan Jambon van 13 maart 2018.

De verenigingen van gemeenten, Brulocalis, VVSG en UVCW, hebben berekend dat bijna twee derde van de meerkost dus door de lokale overheden zou worden gedragen.

De meerkost voor de politiezones zou 114,07 miljoen euro bedragen voor de periode 2019-2023. Vervolgens zou die meerkost zelfs structureel oplopen tot om en bij de 40 miljoen euro per jaar.

Tijdens het overleg van mei 2018 beloofde de minister echter dat het federaal niveau het grootste deel van de meerkosten voor zijn rekening zou nemen.

Op basis van dat overleg hebben de 3 verenigingen daarom op 25 juni een nieuwe brief naar de minister gestuurd, waarin zij hem eraan herinneren dat de bijkomende kosten niet door de politiezones kunnen worden gedragen.

Helaas maakt de rondzendbrief met de begrotingsrichtlijnen voor 2019 (Ministeriële omzendbrief betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2019 ten behoeve van de politiezones, PLP 57 van 22 november 2018) geen melding van een bijkomende dotatie voor de politiezones om de meerkost te dekken.

Nieuwe actie van Brulocalis

Op 17 december 2018 schreven de 3 verenigingen nogmaals een gezamenlijke brief naar de minister die in de tussentijd bevoegd geworden was voor het dossier, Pieter De Crem, met hetverzoek aan de regering om zo snel mogelijk een oplossing te zoeken voor de verwachte meerkost.

Info

« Terug

Auteur

Philippe Delvaux
Publicatiedatum
08-01-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links