Smart Cities: commitments op Europees niveau

De Europese Commissie nodigt de Europese steden uit om zich te engageren voor het tot stand brengen van Smart Cities (deadline 15 juni)

Het concept Smart Cities bevordert het gebruik van informatie- en communicatietechnologie voor de verbetering van de werking van netwerken en diensten die in steden aangeboden worden, met name op het vlak van mobiliteit, energie en dergelijke.
 

Oproep


In 2012 startte de Europese Commissie een Europees 'innovatiepartnerschap' Smart Cities om de verspreiding van innovatie terzake te bevorderen.

In dat kader worden Europese steden en andere actoren (bedrijven, onderzoekscentra, ...) aangezet om het engagement aan te gaan om binnen het jaar concrete en meetbare actie te ondernemen om Smart Cities tot stand te brengen.

Deadline

 

De 'commitments” moeten ingediend worden voor 15 juni 2014 en dat kan individueel of in een partnerschap.

Uitwisselingen en positionering

 

Dit engagement houdt geen Europese financiering in, maar kan de mogelijkheid bieden om goede praktijkvoorbeelden uit te wisselen, een duidelijke positie in te nemen rond een bepaald thema en een netwerk tot stand te brengen om op toekomstige projectoproepen rond Smart Cities te kunnen ingaan, met name in het kader van het Europees programma voor research en innovatie Horizon 2020. De Commissie zal werkgroepen creëren ('action clusters') met steden die rond dezelfde thema's werken. De werkzaamheden van het Europees innovatiepartnerschap rond Smart Cities kunnen ook de programmatie beïnvloeden van de oproepen Horizon 2020 voor na 2015.

De commitments zijn zuiver vrijwillig, maar vergen een publieke standpuntinname. Het is mogelijk maatregelen die in uitvoering zijn, in de schijnwerpers te plaatsen.

Het formulier dat ingevuld moet worden, is vrij kort, maar bestaat enkel in het Engels. De Commissie gaat enkel na of de commitments beantwoorden aan onderstaande criteria en publiceert ze op haar website. De steden ontvangen een attest.

Criteria

 

  • engagement voor samenwerking: een duidelijk verband met de doelstellingen van het partnerschap en de in dat kader geplande acties, indien mogelijk gebruik van relevante standaarden en indien mogelijk eenvoudige toegang tot de nodige gegevens
  • integratie en samenwerking: betrokkenheid van de deelnemende partijen
  • uitvoering: voorlopige aanwijzingen betreffende de middelen (financiële en andere) die gebruikt worden, indicatieve planning, indicatoren.

Info

« Terug

Auteur

Camille LEPINAY
Publicatiedatum
21-05-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links