Sociale economie: en de openbare sector?

Voorontwerp van ordonnantie tot hervorming van de erkenning en de financiering van lokale initiatieven voor de ontwikkeling van de tewerkstelling en inschakelingsbedrijven. De VSGB schrijft naar minister Benoît Cerexhe.

Wat de sociale economie betreft, heeft de Vereniging in naam van de afdeling OCMW minister Benoît Cerexhe gewezen op de specifieke bekommernissen van de gemeenten met betrekking tot een voorontwerp van ordonnantie tot herziening van de erkenning en de financiering van de lokale initiatieven voor de ontwikkeling van de tewerkstelling en inschakelingsbedrijven.

Zij vindt het jammer dat ze niet betrokken werd bij de voorbereidende werkzaamheden, te meer daar dit voorontwerp de openbare sector volledig uitsluit uit de sociale economie. Daardoor zouden verschillende organismen die momenteel erkend zijn door de ordonnantie van 2004, in de toekomst hun erkenning en subsidie verliezen.

Zij vindt die uitsluiting bijzonder jammer, gezien hun belangrijke ervaring, zowel wat de tewerkstelling betreft als het aanbod aan producten, in het bijzonder voor kansarmen. Zij vestigt ook de aandacht op het feit dat de schrapping van de subsidies de diensten in kwestie zou blootstellen aan vrije mededinging, met bijkomende risico's in verband met de toepassing van de beschikkingen van de dienstenrichtlijn.

Daarom vraagt zij dat dit voorontwerp gewijzigd zou worden en de lokale openbare operatoren erkent, met inbegrip van de gemengde organismen waar de openbare overheden samen een meerderheid hebben.

Meer info


Download de brief aan Minister Benoît Cerexhe (pdf)
« Terug

Auteur

Marc THOULEN
Publicatiedatum
19-11-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links