Stad 30 op punt gesteld

Op 17 mei heeft Brulocalis in samenwerking met Brussel Mobiliteit en minister Elke Van den Brandt een vergadering belegd om rond Stad 30 hier en daar wat op punt te stellen.

Hoewel het nog veel te vroeg is om nu al conclusies te trekken, zijn de eerste resultaten op het vlak van snelheid en ongevallen zeer bemoedigend.

Het was een rijke en constructieve vergadering waarop het Gewest en de gemeenten de kans kregen om met elkaar zaken te bespreken rond communicatie, signalisatie, controles en infrastructuur.

Voor 2021 plant het Gewest verschillende microprojecten ter bestendiging van Stad 30 en om haar de nodige geloofwaardigheid te geven.

Momenteel worden er op prioritaire assen (in de buurt van een school, in ongevalgevoelige zones, in zones waar te snel wordt gereden enz.) preventieve en repressieve snelheidsradars geplaatst.

Hier en daar staat er ook nog verkeerde signalisatie. Dit wordt teruggekoppeld en verholpen.

We zijn er nog niet, maar Brussel wordt op dit vlak nu al een voorbeeld voor andere Europese steden!
« Terug

Auteur

Sophie Van Den Berghe
Publicatiedatum
21-05-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links