Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Brussels Preventie- en Buurtplan 2016 - 2019
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Preventie en veiligheid
Voorwerp
De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft beslist om het BBPP voor 2020 te verlengen
en het in 2021 af te stemmen op het Globaal Veiligheids- en Preventieplan.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, subsidies aan de gemeenten van het BHG in het kader van het Brusselse preventie- en buurtbeleid.

Via het preventie- en buurtbeleid verbindt de Regering van het BHG er zich toe om de veiligheid in het BHG te verbeteren en om de toename van het onveiligheidsgevoel in de wijken te bestrijden.

De acties en projecten moeten het voorwerp uitmaken van een overeenkomst, « Plaatselijk Preventie- en Buurtplan 2016 – 2019 » genoemd, tussen elke gemeente en het BHG.

De subsidie kan betrekking hebben op personeels- en werkingskosten.
Toekenningsvoorwaarden
In afwachting van de oprichting van de ION Brussel Preventie & Veiligheid (zie 6e Staatshervorming, infra), werd een nota betreffende het BPBP voor de periode 2016-2019 naar de gemeenten van het BHG verstuurd (infra).

De gewestelijke prioriteiten, die voor de periode 2016-2019 werden vastgelegd, zijn o.m. :
- de preventie en de polarisatie alsook de preventie en de strijd tegen de radicalisering
- de zichtbare en geruststellende aanwezigheid in openbare ruimtes, o.m. in het openbaar vervoer
- de conflictbemiddeling in de openbare ruimtes
- de bestrijding van schoolverzuim
- de preventie en de bestrijding van verslavingen

Het globale bedrag wordt toegekend volgens de verdeelsleutel die goedgekeurd is door de Regering van het BHG.
Bedrag en betaling
Cf. tabel met de verdeling van de budgettaire middelen tussen de gemeenten voor de periode 2016-2019 in de Nota van 12.01.2016 (infra).
Procedure
De subsidieaanvraag is niet aan een formele procedure onderworpen : de gemeente moet een overeenkomst « Plaatselijk Preventie- en Buurtplan 2016 – 2019 » met het BHG ondertekenen.
Praktische inlichtingen
Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)
de Lignestraat, 40
1000 Brussel

Dhr. Frédéric FOUBERT  -  Tel 02 507 99 04  -  frederic.foubert@bps.brussels

Alle inlichtingen en documenten zijn beschikbaar op de site van de ION BPV.
Wettelijke en reglementaire bronnen
12.01.2016 Nota bestemd aan de 19 gemeenten van het BHG betreffende « Brussels Preventie- en Buurtplan 2016-2019 » (pdf).
Commentaar
Voor een algemeen overzicht van de subsidiërende overheden en subsidies inzake « Veiligheid en Preventie » in het BHG, zie de rubriek « Synoptische tabellen » voor :
- « Veiligheid en preventie in het BHG »
- « De strijd tegen het radicalisme in het BHG »

Zie de rubriek « 6e Staatshervorming » voor de oprichting van de bovenvermelde ION in het document « Preventie en Veiligheid (ION Brussel Preventie & Veiligheid) ».
Datum van de laatste update
10-09-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links