Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Business Partnership Facility – Enterprises for SDGs : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Federale overheid
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Internationale samenwerking
Voorwerp
Het Business Partnership Facility (BPF) lanceert een nieuwe projectoproep ter ondersteuning en ontwikkeling van initiatieven waarbij privé-actoren betrokken zijn om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) te realiseren in de ontwikkelingslanden.

Dit programma wordt gefinancierd door de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD).

Het operationele beheer van de BPF is toevertrouwd aan de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Elke aanvraag moet deel uitmaken van een partnerschap dat verschillende actoren samenbrengt uit de private sector, het maatschappelijk middenveld, de academische wereld en/of uit de publieke sector uit het Noorden of het Zuiden, steeds met een ontwikkelingsdoelstelling in het land van het Zuiden voor ogen.  Het partnerschap moet minstens één organisatie uit de privésector bevatten.

De partners kunnen Belgische , Europese of internationale rechtspersonen zijn, publiekrecht of privaatrecht.

Projecten

De projecten moeten :
- bijdragen aan de verwezenlijking van minstens één duidelijk geïdentificeerde SDG
- plaatsvinden in één van de ontwikkelingslanden opgenomen in de lijst van BIO-Invest
- de voorkeur geven aan sectoren die de prioritaire thema’s van de DGD bestrijken

Volgende twee soorten resultaten worden tegelijkertijd verwacht :
1) De sociale impact van het project : gecreëerde en onderhouden banen, verbetering van het inkomen,
    inclusie en economische vooruitgang van vrouwen, positieve impact op het milieu, …
2) De economische haalbaarheid van het project : duurzame initiatieven, concurrerende financiële prestaties,
    potentieel tot schaalbaarheid en reproduceerbaarheid, …

Voor meer details : cf. Punt 9 van het Reglement (infra).

Selectiecriteria

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van volgende criteria :
- effect op de ontwikkeling
- duurzaamheid (economisch, milieu, sociaal en goed bestuur)
- innovatief, reproduceerbaar en schaalbaar
- additionaliteit
- impact op de sector of op de markt
- ervaring en capaciteiten van de begunstigde
- mate van cofinanciering
- efficiëntie
- inclusiviteit
- synergie en complementariteit met de andere actoren

Voor meer details : cf. ‘Selectiecriteria’ op de site van de KBS (infra).
Bedrag en betaling
Financiële steun : 50.000 tot 200.000 euro per project.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 7 september 2021 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).

Voor meer details betreffende het selectieproces : cf. Punten 12 en 14 van het Reglement (infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Business Partnership Facility – Enterprises for SDGs
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Elke BRIERS  -  Tel 02 549 03 78  -  Briers.e@mandate.KBS-FRB.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Business Partnership Facility (BPF) – Projectoproep « Enterprises for SDGs » : cf. Reglement (versie 6 van maart 2021) en de nota ‘Selectiecriteria’ op de site van de KBS (supra).

Belgisch charter over de SDG’s (pdf).

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen : www.sdgs.be  -  www.un.org
Datum van de laatste update
30-03-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links