Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Cargo Bike for Brussels : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Mobiliteit
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de projectoproep « Cargo Bike for Brussels ».

De doelstelling van deze projectoproep is om het gebruik van bakfietsen als verplaatsingsmiddel en als systeem voor de levering en het vervoer van goederen over korte afstanden te promoten voor de activiteiten van de gemeenten, de burgers, de handelaars en de kmo’s.

Deze projectoproep maakt deel uit van Deel A van de projectoproep « Duurzame mobiliteitsprojecten » (cf. fiche) die vier acties groepeert (Acties tijdens de WMOB, Toe-eigening van de openbare ruimte, Fietsdagen/Bike Repair/Zichtbaarheid fietsers en Cargo Bike for Brussels).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De projectoproep is gericht tot de 19 gemeenten van het BHG.

Deelnamevoorwaarden

Het project moet beantwoorden aan de richtsnoeren en de algemene selectiecriteria die vermeld staan in het algemeen kader van de projectoproep « Duurzame mobiliteitsprojecten » (cf. fiche, supra).

Het project moet tevens beantwoorden aan de specifieke deelnemingsvoorwaarden van een « Cargo Bike for Brussels-project » :
- een luik denkoefening/bewustmaking over duurzame mobiliteit bevatten
- binnen de gewestelijke logica van vermindering van de autoverkeersdruk passen
- het tijdstip en de duur van het project moeten in het deelnameformulier gepreciseerd worden
- verschillende gemeenten mogen samenwerken aan eenzelfde project

Meer details in de projectoproep, pag. 20 (cf. fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten », supra).

Subsidiabele uitgaven

- de aankoop van bakfietsen
- het ontwerp, de productie en de verdeling van informatiedragers (flyers, affiches, …)
- de ontwikkeling van digitale informatietools (website, sociale media, …)
- dienstverleners buiten de gemeente
Bedrag en betaling
De subsidie-enveloppe voor de mobiliteitsprojecten (die vier acties omvatten, supra) bedraagt 50.000 euro per gemeente. De gemeente mag zelf bepalen welke grootte van het budget ze aan elke actie wenst te besteden.
Procedure
Cf. de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten » (supra) voor :
- de indieningstermijnen voor de projecten
- het algemeen deelnameformulier (pag. 54)en het projectformulier nr 4 « Cargo Bike for Brussels » (pag. 65)
Praktische inlichtingen
Cf. contactpersonen vermeld in de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten » (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Cf. de tekst van de projectoproep in de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten » (supra).
Commentaar
Cf. schematisch overzicht van alle « Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties voor 2021 » in de rubriek « Synoptische tabellen » van de webpagina subsidies.
Datum van de laatste update
26-11-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links