Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Onroerend cultureel erfgoed : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Kerkfabrieken en kerkraden
Materie(s)
Onroerend erfgoed, Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp
Het Fonds Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed lanceert een projectoproep om logistieke steun te verlenen aan eigenaars van een historisch erfgoed dat publiek toegankelijk is.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Eigenaars van geklasseerd of historisch / artistiek belangrijk erfgoed dat publiek toegankelijk is (particulieren of morele personen, zonder publiek eigendom - zoals kerken - uit te sluiten).

Selectiecriteria

De dossiers zullen op basis van volgende criteria beoordeeld worden :
- het belang van het desbetreffende erfgoed
- werken die een duurzame behoud van het erfgoed beogen
- integratie in het perspectief van duurzame ontwikkeling
- de integratie erfgoed-economische, sociale en toeristische aspecten
- de urgentie van werken aan het desbetreffende erfgoed
- het niveau van publieke toegankelijkheid
- het behoud van oude erfgoedberoepen
- geïntegreerde conservatie van landschappen, architectonische ensembles en dorpsgezichten
- het gebruik van oude technieken en materialen (b.v. gebruik van kalkmortel)
Bedrag en betaling
Het Fonds geeft geen financiële steun, maar verleent logistieke steun. Het kan de eigenaar helpen bij administratieve procedures of bij het zoeken naar geschikte werklieden. Ook kan het ervoor zorgen dat giften fiscaal aftrekbaar zijn en een kwaliteitslabel geven dat vertrouwen schept aan potentiële mecenassen.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 14 september 2021 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Isabelle CARPENTIER  -  Tel 02 549 02 58  -  carpentier.i@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds Vrienden van het Onroerend Cultureel Erfgoed – Oproep voor organisaties – 2021 (cf. Informatienota op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
27-01-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links