Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
PC Solidarity : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De vzw DigitalForYouth.be lanceert een nieuwe projectoproep om projecten van algemeen belang te ondersteunen die bijdragen tot de ontwikkeling van de digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (tussen 6 en 25 jaar).

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Elke organisatie met een sociaal doel die in België gevestigd is.

Gemeenten, ocmw’s en scholen komen niet in aanmerking voor deze oproep, maar partnerschappen met deze actoren worden aangemoedigd.

Selectiecriteria

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van volgende criteria :
- de organisatie ondersteunt in België kansarme of kwetsbare jongeren tussen 6 en 25 jaar (jongeren met een
  ziekte of een beperking, migranten, werkzoekenden) om hun digitale vaardigheden te vergroten
- de organisatie ontwikkelt een bredere visie op de digitale ondersteuning van jongeren
- het project is haalbaar
- er wordt voorrang gegeven aan innovatieve benaderingen, die andere projecten kunnen inspireren
- als een financiële steun wordt gevraagd voor opstartkosten, dan wordt een goed onderbouwde, realistisch
  ingeschatte aanvraag verwacht, die in verhouding staat tot het aantal gevraagde computers

Voor meer details : cf. Selectiecriteria op de site van de KBS (infra).
Bedrag en betaling
De toegekende steun omvat twee delen :
1. De levering van een aantal opgeknapte laptops (core i5 van de 4de generatie) in goede staat, met één jaar helpdeskondersteuning en garantie. Het maximum aantal computers is vastgelegd op 50 stuks per organisatie.
2. Een bijkomende financiële steun van maximum 50 euro per computer kan worden toegekend. De steun moet gaan naar opstartkosten die voortvloeien uit het opnieuw in dienst nemen van de computers : internet, opleiding, computeronderhoud, software, infrastructuur (printer, elektriciteit, netwerk). Deze financiële steun wordt uitsluitend toegekend als de jury dit nodig acht en moet steunen op duidelijke argumenten, evenals op een gedetailleerd budget in het kandidaatsdossier.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2021 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
DigitalForYouth.be vzw
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Ilse DE KEYSER - Tel 02 549 03 70 - dekeyser.i@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep « PC Solidarity » : Ontwikkelen van digitale vaardigheden van kwetsbare jongeren (cf. Folder en Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
02-03-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links