Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Innovatief onderwijs ondersteund door ICT (onderwijsactoren) : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 12 juli 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Koning Boudewijnstichting lanceert, in het kader van het onderwijsvernieuwingsplatform ‘veranderwijs.nu’, een projectoproep om onderwijsactoren aan te moedigen om werk te maken van de ontwikkeling van een visie op innovatief onderwijs ondersteund door ICT en de implementatie van digitale acties ter ondersteuning van deze visie.
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemers

Actoren die actief zijn in een door de Vlaamse overheid erkende en/of gesubsidieerde school voor basis- en secundair onderwijs.

Initiatieven

Het initiatief moet tijdens het schooljaar 2020-2021 uitgevoerd worden en binnen volgende thema’s passen :
1. Initiatieven die focussen op het ontwikkelen van een visie op innovatief onderwijs dat ondersteund wordt
    door ICT
2. Initiatieven die focussen op het ontwikkelen van een visie op innovatief onderwijs ondersteund door ICT
    én die daarnaast (digitale) acties ondernemen die voortvloeien uit deze visie
3. Initiatieven die focussen op het implementeren van (digitale) acties die voortvloeien uit een doordachte visie
    op innovatief onderwijs ondersteund door ICT

Selectiecriteria

De projecten moeten aan volgende criteria beantwoorden :
- innovatief en ambitieus zijn (doordachte visie, implementatie van de acties, …)
- in het teken staan van innovatief onderwijs en nieuwe didactische werkvormen
- nieuw zijn voor de klas of school waarin het geïmplementeerd wordt
- …

Voor meer details : cf. Selectiecriteria op de site van de KBS (infra).
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : tot 4.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 12 juli 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Dorien BAELDEN  -  Tel 02 549 02 55  -  baelden.d@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Oproep 2020 : Innovatief onderwijs ondersteund door ICT – Naar een doordachte visie en acties op jouw school (cf. folder en selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
16-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links