Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Water voor iedereen ! : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Vennootschap met sociaal oogmerk
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 28 september 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Het Fonds Ernest du Bois lanceert de projectoproep « Water voor iedereen ! » om bewustmakings- en opleidingsprojecten te ondersteunen ten behoeve van mensen in waterarmoede met het oog op het besparen van water.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Organisaties met een sociaal oogmerk die werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van mensen in waterarmoede met het oog op het besparen van water (preventie, opsporing en herstel van waterlekken, plaatsen van waterbesparende toestellen, enz.).

Samenwerkingen tussen ondernemingen van de sociale economie en OCMW’s worden sterk aangemoedigd.

Selectiecriteria

- opzoeken en bewustmaking van de doelgroep m.b.t. tot de problematiek en mogelijke oplossingen
- betrokkenheid van de doelgroep bij de uitvoering van het project
- het concrete, realistische en duurzame karakter van het project
- de begroting moet gedetailleerd zijn
- de posten die door de bestaande steun kunnen worden gedekt (Sociaal Waterfonds, …) zullen niet door het
  Fonds worden gefinancierd
- het voorbeeldkarakter van het project, dat anderen kan inspireren
- relevante communicatie over het project
- de (meetbare en gemeten) impact van het project
- samenwerking met andere organisaties
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : tot 10.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 28 september 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Ernest du Bois
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Patricia VAN HOUTTE  -  Tel 02 549 61 55  -  vanhoutte.p@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds Ernest du Bois – Projectoproep 2020 (cf. Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).

Sociaal Waterfonds : cf. www.vivaqua.be
Datum van de laatste update
29-09-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links