Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Innovatief onderwijs ondersteund door ICT (organisaties) : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 30 juni 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Koning Boudewijnstichting lanceert, in het kader van het onderwijsvernieuwingsplatform ‘veranderwijs.nu’, een projectoproep om organisaties te ondersteunen die scholen bijstaan in het ontwikkelen van een doordachte visie op innovatief onderwijs ondersteund door ICT.

De initiatieven moeten tijdens het schooljaar 2020-2021 uitgevoerd worden.
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemers

VZW’s, IVZW’s, coöperatieve vennootschappen, sociale ondernemingen en ondernemingen met een sociaal oogmerk komen in aanmerking.

Selectiecriteria

- doordachte visie op innovatief onderwijs
- impact
- aandacht voor ethische en inclusieaspecten
- advies rond specifieke technologische oplossingen
- betrokkenheid leerlingen en ouders

Voor meer details : cf. Selectiecriteria op de site van de KBS (infra).

Subsidiabele activiteiten

- uitwisseling van ervaringen
- ontwikkeling van stappenplannen
- vormingen, workshops, …
- procesbegeleiding
- coaching
- begeleiding in het betrekken van leerlingen en ouders
- …

Voor meer details : cf. Oproepfolder op de site van de KBS (infra).
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : tot 20.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Dorien BAELDEN   -  Tel 02 549 02 55  -  baelden.d@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Oproep voor organisaties - 2020 : Scholen ondersteunen in de ontwikkeling en implementatie van een doordachte visie op innovatief onderwijs ondersteund door ICT (cf. folder en selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
02-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links