Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
COVID-19 : woonzorgcentra
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 4 mei 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


Het Fonds Dr Daniël De Coninck lanceert een projectoproep om initiatieven te ondersteunen die de directies en het personeel van woonzorgcentra een handje willen toesteken.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Erkende organisaties met ervaring die aan woonzorgcentra in België hulp kunnen bieden.

Subsidiabele projecten

Initiatieven die :
- het mentale welzijn en de veerkracht van het personeel ondersteunen
- de concrete implementatie in minstens 5 WZC’s van medische en ethische richtlijnen i.v.m. COVID-19
  ondersteunen
- het aanbieden van kwalitatieve zorg in minstens 5 WZC’s ondersteunen
- het management ondersteunen tijdens de huidige crisis
- tijdens de crisis logistieke ondersteuning bieden aan deze woonzorgcentra
- de directies van deze WZC’s ondersteunen in hun communicatie met familieleden en mantelzorgers
- …

Selectiecriteria

- de kwaliteit van het project
- de onmiddellijke meerwaarde
- het aantal
- de samenwerking met andere relevante actoren
- de nauwkeurigheid en de relevantie van de begroting
- de omschrijving van de doelgroep
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : 10.000 tot 50.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 4 mei 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).

Selectie van de projecten : uiterlijk op 13 mei 2020.
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Dr Daniël De Coninck
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Saida SAKALI   -  Tel 02 549 02 97  -  sakali.s@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
De woonzorgcentra en de COVID-19-crisis (cf. Folder en Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
05-05-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links