Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Zomerschool 2021
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
De Vlaamse regering lanceert een nieuwe projectoproep voor de organisatie van « Zomerscholen ».

Het doel van de zomerscholen is om via maatwerk onderwijs aan te bieden aan leerlingen in kleine groepen zodat zij zich bij de aanvang van het schooljaar 2021-2022 gesterkt weten.

De concrete invulling van de groepsverdeling en -groottes behoort tot de autonomie van de zomerscholen. Zij beslissen immers zelf over hun pedagogisch-didactische aanpak, rekening houdend met de behoeften en achtergrond van de leerlingen.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Een zomerschool kan enkel georganiseerd worden door een basis- of secundaire school of een lokaal bestuur .

Doelgroep

De zomerscholen zijn bedoeld voor leerlingen uit het :
- Gewoon en buitengewoon lager onderwijs (exclusief kleuters)
- Gewoon secundair onderwijs inclusief OKAN, deeltijds onderwijs en leren en werken
- Buitengewoon secundair onderwijs: OV3 en OV4

Locatie

De zomerschool vindt plaats op om het even welke geschikte locatie in Vlaanderen of het BHG (scholen, culturele centra en gemeenschapscentra, gemeentelijke infrastructuur, bibliotheken, musea, ... en moet voldoen aan de voorwaarden op vlak van bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne.

Looptijd

De zomerscholen kunnen starten op 5 juli 2021 en lopen tot en met uiterlijk 27 augustus 2021 :
- minimale duur van 10 voltijdse dagen
- gespreid over 2 opeenvolgende weken of 20 halve dagen
- voltijdse dagen van 8 uur (halve dag van 4 uur)
Bedrag en betaling
Bedrag

Onderwijs- en verrijkingsaanbod

Subsidiebedrag : 45 euro per leerling per volledige dag (extra subsidie van 5 euro per leerling voor de periode van de zomerschool, voor onderwijsinstellingen die geen beroep doen op de regierol van een lokaal bestuur).

Regierol

Financiering lokaal bestuur : 20 euro per leerling voor de volledige duur van de zomerschool.

Betaling

De subsidie waarop een zomerschool recht heeft wordt na afloop volledig betaald.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 30 mei 2021 bij het Departement Onderwijs en Vorming ingediend worden (cf. online formulier op de site van Departement Onderwijs en Vorming, infra).
Praktische inlichtingen
Vlaamse overheid
Departement Onderwijs en Vorming
Koning Albert II-laan, 15
1210 Brussel

zomerschool@vlaanderen.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site van het Departement Onderwijs en Vorming : www.onderwijs.vlaanderen.be
Wettelijke en reglementaire bronnen
Oproep organisaties zomerscholen 2021 (cf. document op de site van het Departement Onderwijs en Vorming, supra.
Datum van de laatste update
03-05-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links