Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Residentiële zorginstellingen en ziekenhuizen : sociale contacten
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 22 juni 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep om initiatieven te ondersteunen die het mogelijk maken om de sociale contacten te behouden, te faciliteren of te hervatten in de ziekenhuizen en de residentiële zorginstellingen.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- organisaties die steun bieden aan ziekenhuizen en residentiële instellingen voor mensen met psychische
  problemen of een handicap en voor kwetsbare kinderen en jongeren
- ziekenhuizen en residentiële instellingen voor mensen met psychische problemen of een handicap en voor
  kwetsbare kinderen en jongeren

Initiatieven

- ziekenhuizen en zorginstellingen helpen om, bij eventuele volgende gezondheidscrisissen, de sociale
  contacten (met inbegrip van real life contacten) van hun residenten beter te garanderen, en dit met oog op
  de humane aspecten en de veiligheidsregels inzake gezondheid en hygiëne
- bijdragen tot het uitwerken van procedures, praktijken of concepten (bijvoorbeeld ruimtelijke) die het
  mogelijk maken om de continuïteit van de sociale contacten op langere termijn te garanderen, waarbij de
  gezondheidsrisico’s gelinkt aan virale ziekten toch maximaal onder controle worden gehouden

Selectiecriteria

- de kwaliteit van het project (inhoud in overeenstemming met de noden)
- de nauwkeurigheid (beschrijving van de problematiek en de noden van de bewoners)
- de impact (op het personeel en de residenten)
- het vernieuwend karakter van de voorgestelde oplossingen
- de relevantie van de partnerschappen
- het budget
Bedrag en betaling
Financiële steun : 10 tot 50.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 22 juni 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds voor solidaire zorg
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Saida SAKALI   -  Tél 02 549 02 97  -  sakali.s@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Hoe het sociaal contact in ziekenhuizen en residentiële zorginstellingen behouden, faciliteren en hervatten ? (cf. Folder en Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
02-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links