Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
ResidentiŽle zorginstellingen : preventie en controle van infecties
SubsidiŽrende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 22 juni 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep om initiatieven te ondersteunen die bijdragen tot een betere deling van kennis en expertise in en tussen residentiële zorginstellingen inzake de preventie en controle van infecties.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Gespecialiseerde organisaties die steun bieden aan residentiŽle instellingen voor ouderen, voor mensen met psychische problemen of een handicap en voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Initiatieven

- de residentiŽle zorginstellingen helpen bij het implementeren, respecteren en opvolgen van de maatregelen
† en goede praktijken die reeds via verschillende kanalen werden verspreid
- ertoe bijdragen dat de informatie en vorming in dit verband zo duidelijk en toegankelijk mogelijk is voor alle
† personeelsleden, rekening houdend met de verschillende beroepsgroepen en de interne diversiteit
- resulteren in een strategie voor menselijke hygiŽne die residentiŽle zorginstellingen toelaat zo goed mogelijk
† om te gaan met de gezondheidsrisicoís gelinkt aan infectie- en virale ziekten, rekening houdend met de
† specifieke context van elke instelling
- bijdragen tot een vlottere deling van kennis en expertise binnen eenzelfde instelling en tussen verschillende
† instellingen voor residentiŽle zorg, en moeten gebaseerd zijn op een analyse van de werking van de
† residentiŽle zorginstelling(en) in de context van COVID-19
- voldoende breed kunnen worden uitgedragen en geÔmplementeerd, d.w.z. over verschillende residentiŽle
† zorginstellingen heen

Selectiecriteria


- de kwaliteit van het project (antwoord op de noden)
- de nauwkeurigheid (kwaliteitsvolle behoefteanalyse)
- de impact (op de kwaliteit van de zorg)
- de aanpak van de genderdimensie (personeel + bewoners)
- de draagwijdte van het voorgestelde initiatief
- de relevantie van de partnerschappen
- het budget
Bedrag en betaling
FinanciŽle steun : 10.000 tot 50.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 22 juni 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds voor solidaire zorg
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Annemieke TíSeyen† -† Tel 02 549 03 03† -† tseyen.a@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Preventie en controle van infecties in residentiŽle zorginstellingen (cf. Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
02-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links