Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Digitale vaardigheden (Linking you-th up)
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Vennootschap met sociaal oogmerk
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 2 juli 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

P&V en de Stichting P&V lanceren de projectoproep « Linking you-th up » om de scholing, opleiding en zoektocht naar werk van maatschappelijk kwetsbare jongeren te ondersteunen, dankzij digitale uitrusting en begeleiding.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

VZW’s en verenigingen met sociaal doel die in België gevestigd zijn.

OCMW’s, overheidsdiensten en scholen komen niet in aanmerking, maar partnerschappen met deze actoren worden sterk aangemoedigd.

Selectiecriteria

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van volgende criteria :
- publiek (kwetsbare jongeren tussen 12 en 25 jaar)
- noden (nood aan computers aantonen bij het doelpubliek, …)
- begeleiding (verwerven en versterken van digitale vaardigheden, …)
- kwetsbaarheid (gerelateerd aan het gebruik van de computer)
- looptijd (onderhoud van het materiaal, …)

Projecten

De projecten moeten starten in september 2020 en vnl. gefocust zijn op het 1ste jaar (tot september 2021). Projecten die voorzien in opvolging of contact in een 2de jaar worden aangemoedigd.

Het kan gaan om het voortzetten van bestaande projecten of om nieuwe projecten :
- de verdeling van laptops aan kwetsbare jongeren
- het uitrusten van jongeren in sociale woningen, jonge migranten, erg kwetsbare jongeren, …
- het ter beschikking stellen van computers aan jongeren van een jeugdorganisatie
- het geven van computers aan jongeren om hun professionele inschakelingsproject te realiseren
Bedrag en betaling
- gift van materiaal : nieuwe laptops (met een individuele begeleiding)
- bijkomende financiële steun voor het begeleidingsproject : max. 8.000 euro
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 2 juli 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
P&V en de Stichting P&V
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Danielle DOUBLET   -  Tel 02 549 02 57  -  doublet.d@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep « Linking you-th up » van P&V en de Stichting P&V (cf. Folder en Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
06-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links