Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
European City Facility
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Huisvesting, Mobiliteit, Investeringen van openbaar nut, Gebouwen, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

1ste projectoproep

De projectoproep werd op 2 oktober 2020 afgesloten.
De fiche (infra) blijft ter informatie online.

Tijdens de eerste oproep in 2020 werd een gezamenlijk project « D-Click Brussels » ingediend, in samenwerking met Sibelga, dat de 19 gemeenten samenbrengt. Het project, dat eind 2020 geselecteerd werd, zal de gemeente Schaarbeek (projectleider) toelaten om een technische studie te financieren die de investeerders en de financiële instellingen moet overtuigen om te investeren in gemeentelijke energie-efficiënte projecten.

2de projectoproep

EUCF lanceerde onlangs een tweede projectoproep. Aangezien het project « D-Click Brussels » geselecteerd werd, komen de Brusselse gemeenten niet meer in aanmerking voor het European City Facility.

Meer informatie over dit initiatief : https://www.eucityfacility.eu.De partners van het project « EUCF » (European City Facility), die een cofinanciering ontvangen van het programma « Horizon 2020 », lanceren een projectoproep t.a.v. de gemeenten.

Dit initiatief beoogt lokale overheden te ondersteunen bij de ontwikkeling van investeringsconcepten voor de uitvoering van het Actieplan voor Duurzame Energie en het Klimaat (PAEDC).

Het EUCF ondersteunt investeringsprojecten op het gebied van duurzame energie, inclusief alle investeringen m.b.t. de energievraag, die bijdragen aan het verbeteren van de energieprestaties en het bereiken van energiebesparingen.

Er zullen 4 projectoproepen gelanceerd worden tussen 2020 en 2022 voor de gemeenten en groepering van gemeenten in de EU-lidstaten.

Meer informatie in de richtlijnen van de oproep (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Om in aanmerking te komen, moet de gemeente of een groepering van gemeenten een PAEDC (cf. Burgemeestersconvenant) of een Plan Klimaat-Energie met soortgelijke ambities goedgekeurd hebben.

De initiatiefnemer van het project moet tevens een schatting geven van de verwachte omvang van de investering en de verwachte energiebesparing.

Meer informatie in de richtlijnen van de oproep (infra).
Bedrag en betaling
De geselecteerde gemeenten of groepering van gemeenten zullen over een budget van 60.000 euro beschikken om de activiteiten te ondersteunen die nodig zijn voor de ontwikkeling van de investeringsprojecten.

Het subsidiebedrag mag gebruikt worden voor het intern personeel (als de interne capaciteit voldoende is) of voor externe deskundigen/onderaannemers voor andere functies die nodig zijn voor de ontwikkeling van de investeringsconcepten.

Volgende activiteiten kunnen gefinancierd worden : haalbaarheidsstudies, technische analyses, juridische analyses, sociale studies, marktstudies, financiële analyses en andere ondersteunende taken.
Procedure
De aanvragen moeten in het Engels en elektronisch uiterlijk op 2 oktober 2020 ingediend worden.
Praktische inlichtingen
EUCF

info@eucityfacility.eu

De FAQs zijn op deze webpagina beschikbaar.

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Alle documenten zijn op deze webpagina van het EUCF beschikbaar, o.m. de richtlijnen van de oproep.
Commentaar
De webinar van 3 juni werd opgenomen en kan op deze pagina geconsulteerd worden.
Datum van de laatste update
14-05-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links