Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Scholen Switch - opleidingen duaal leren : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 19 oktober 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Het Prins Filipfonds lanceert een specifieke projectoproep voor de opleidingen duaal leren.

Deze projectoproep beoogt leerlingen en hun trajectbegeleiders de kans bieden en aanmoedigen om in klas- of groepsverband kennis te maken met opleidingen of bedrijven aan de andere kant van de taalgrens om op deze manier ervaringen uit te wisselen.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Alle aanbieders van een opleiding duaal leren kunnen deelnemen : scholen voor secundair onderwijs, BUSO scholen, centra voor deeltijds onderwijs, Syntra campussen, …

Projecten

Het moet gaan om groepsuitwisselingen waarbij min. 2 Gemeenschappen betrokken zijn :
- uitwisselingen tussen groepen leerlingen en hun begeleiders uit verschillende Gemeenschappen
- een groep leerlingen maakt kennis met één of meerder bedrijven uit een andere Gemeenschap

Selectiecriteria

* Doelstellingen voor de leerlingen :
   - talenkennis verdiepen
   - kennis van andere cultuur/ gemeenschap
   - vakkennis verdiepen
   - probleemoplossende vaardigheden verhogen, vooral op het gebied van samenwerking, organisatie,
     projectwerk, …
* Een project of uitwisseling :
   - vertrekt vanuit de situatie en leefwereld van de jongere/ leerling zelf
   - vergroot het eigenaarschap van de leerling. Het project wordt samen met de leerlingen gevormd
* Het belang van de omkadering en (pedagogische) begeleiding
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : tot 2.500 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 19 oktober 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Prins Filipfonds
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Sarah REYNE  -  Tel 02 549 61 56  -  reyn.s@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Prins Filipfonds – “ Scholen Switch duaal ” : Uitwisselingen binnen de opleidingen duaal - Oproep 2020 (cf. Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
20-10-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links