Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Staycation-initiatieven 2021
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 5 mei 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Vlaamse Gemeenschapscommissie lanceert de projectoproep “Staycation 2021” om initiatiefnemers te ondersteunen die een cultuur-, jeugd- of sportaanbod in de vrije tijd ontwikkelen voor de Brusselaars gedurende de hele zomervakantie 2021.

De initiatieven moeten plaatsvinden tussen 1 juli en 31 augustus 2021.
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemers

Brusselse lokale besturen en verenigingen.

Thema’s

- Plezier sportief : sport- en beweegaanbod
- Plezier artistiek : artistieke interventies van kunstenaars
- Plezier digitaal : creatieve online initiatieven die de Brusselaars verstrooien
- Speelplezier : initiatieven voor kinderen en jongeren die aanzetten tot spel en plezier

Selectiecriteria

- de inhoudelijke kwaliteiten
- het bereik van het initiatief
- de spreiding van de initiatieven (over de verschillende thema’s, in de tijd, geografisch)
- de betrokkenheid van de Brusselaars
- de correcte verloning van de begeleiders
- de samenwerkingsverbanden

Subsidiabele kosten

De kosten die rechtstreeks gelinkt zijn aan de initiatieven.
Bedrag en betaling
Budget : 280.000 euro

Subsidiebedrag : max. 5.000 euro per initiatief.

De subsidie wordt in 1 schijf uitbetaald.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 5 mei 2021 bij de Administratie ingediend worden (cf. link naar het digitale subsidieloket op de site van de VGC, infra).
Praktische inlichtingen
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport
Emile Jacqmainlaan, 135
1000 Brussel

Tel 02 563 05 14  -  cultuur.jeugdsport@vgc.be

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site van de VGC.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Reglement voor de ondersteuning van staycation-initiatieven tijdens de zomer van 2021 (cf. document op de site van de VGC, supra).
Datum van de laatste update
06-05-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links