Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Brussel op vakantie : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Mobiliteit
Voorwerp

De projectoproep werd op 5 mei 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest herlanceert de projectoproep ”Brussel op vakantie” om verenigingen uit te nodigen om zich de publieke ruimte toe te eigenen met bottom-up projecten die mensen met elkaar verbinden, het gebruik van de openbare ruimte tijdelijk veranderen voor potentiële nieuwe ontwikkeling en een aantal van de Good Move-doelstellingen in de praktijk brengen.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Verenigingen zonder winstoogmerk.

Projecten

De projecten moeten doorgaan tussen half juni en eind oktober 2021 en aan meerdere van volgende doelstellingen beantwoorden :

Doelstelling

Voorbeelden van projecten

Meer ruimte voor de verblijfsfunctie (met inbegrip van spel) en ontmoeting

Leefstraat, picknick in straat, creatie van stadsmeubilair, vakantiestraat, zandstrand, animaties, …

Meer groen in de stad

Parklets, aanplantingen, geveltuintjes, …

Meer aandacht voor de actieve verplaatsingen

Fietslessen, fietsrepaircafé, sensibilisering rond actieve mobiliteit, …


Deelnemingsvoorwaarden

- een participatief aspect hebben
- een brede en diverse doelgroep bereiken
- de projecten kunnen op gemeente- en gewestwegen plaatsvinden
- het project moet in het BHG plaatsvinden
- de projecten mogen niet gebruikt worden voor commerciële of reclamedoeleinden
- het project mag niet enkel een communicatiecampagne betreffen

Richtlijnen voor het ontwerp van de projecten

- samenhang
- inclusie
- bewustzijn “Good Move”
- partnerschap
- burgerlijke participatie
- leefmilieu
- timing
- veiligheid en kleinschaligheid
- toegang
- communicatie

Selectiecriteria

- integratie van de doelstellingen van Good Move (infra)
- omgevingsbewustmaking voor Good Move en het creëren van draagvlak voor de doelstellingen
- het participatieve karakter van het project en de band ervan met de omgeving waar het project plaatsvindt
  (actoren, partners, …)
- aantal betrokken partners
- planning van het project en duur van de actie
- er is contact gelegd met de gemeente en er is een contactpersoon aangewezen
Bedrag en betaling
De subsidie bedraagt max. 15.000 euro per project.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 5 mei 2021 bij Brussel Mobiliteit ingediend worden (cf. aanvraagformulier op de site van Brussel Mobiliteit, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Mobiliteit
Directie strategie
Vooruitgangstraat, 80/1
1030 Brussel

Mevr. Sofie WALSCHAP  -  swalschap@gob.brussels

Het reglement en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de site van Brussel Mobiliteit.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep 2021 ter attentie van de Brusselse vzw’s : “Brussel op vakantie” (cf. document op de site van Brussel Mobiliteit, supra).

Het Gewestelijk Mobiliteitsplan 2020-2030 : Good Move.
Datum van de laatste update
06-05-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links