Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Access City Award (2021)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Gebouwen, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De oproep voor de editie 2021 werd op 9 september 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe editie geüpdatet worden.

De Europese commissie lanceert de editie 2021 van de prijs « Access City Award » (ACA 2021).

Deze prijs beoogt de inspanningen te erkennen die de steden leveren om :
- toegankelijker te worden
- gelijke toegang tot het stadsleven voor personen met een handicap te bevorderen
- lokale overheden in staat te stellen om hun beste praktijken op dit gebied te verspreiden

De Access City Award bekroont jaarlijks 3 Europese steden (eerste, tweede en derde plaats).
Toekenningsvoorwaarden
Ontvankelijkheidscriteria
  • de aanvrager moet een stad zijn met meer dan 50.000 inwoners van een EU-lidstaat
  • de voormalige winnaars van de eerste plaats mogen geen aanvraag indienen gedurende een periode van 5 jaar na het behalen van de titel
  • het aanvraagdossier moet ondertekend zijn door de burgemeester of de gemeentesecretaris
  • de aanvragers worden uitgenodigd om hun aanvraag in het Engels in te dienen om het selectieproces te vergemakkelijken, maar de andere EU-talen worden tevens aanvaard
Toekenningscriteria

De selectie vindt plaats in 2 fasen – een voorselectie op nationaal niveau en een definitieve selectie op Europees niveau – aan de hand van de 5 volgende criteria :
  1. De relevantie voor de verschillende beleidsdomeinen (de bebouwde omgeving en de openbare ruimte, het transport en de aanverwante infrastructuur, het gebruik van ICT, de openbare uitrusting en diensten)
  2. De mate van betrokkenheid (de aanvragers moeten aantonen dat de acties deel uitmaken van een coherente stadsstrategie)
  3. De impact (op de levenskwaliteit van personen met een handicap en die van de stad in de brede zin)
  4. De kwaliteit en de duurzaamheid van de resultaten (de bestaande procedures en mechanismen voor de uitvoering)
  5. De deelname van personen met een handicap en de betrokken partners (bij de planning, de implementatie en het onderhoud van het beleid of initiatieven die gericht zijn op de vergroting van de toegankelijkheid)
De aanvragers moeten in het formulier beschrijven in hoeverre hun activiteiten aan deze criteria bijdragen.
Bedrag en betaling
Het totale bedrag van deze financiële stimulans bedraagt 350.000 euro en wordt als volgt verdeeld :
- 150.000 euro voor de winnaar van de titel « Toegankelijke stad 2021 » (eerste plaats)
- 120.000 euro voor de winnaar van de tweede plaats
- 80.000 euro voor de winnaar van de derde plaats

De betaling gebeurt in één keer, binnen de 60 dagen na de ceremonie van de prijsuitreiking.
Procedure
Indicatief kalender :
- indiening van de aanvragen : uiterlijk op 9 september 2020 om 23h59 (Brusseluur)
- selectie op nationaal / Europees niveau : begin / eind oktober 2020
- informatie aan de kandidaten : half-november 2020
- ceremonie voor de prijsuitreiking : 2 december 2020

Het indienen van de aanvragen gebeurt online op de webpagina van de prijs (infra).
Praktische inlichtingen
Europese commissie

Voor algemene vragen : EMPL-EDPD-ACA@ec.europa.eu

Secretariaat van het initiatief

Voor technische vragen (IT) : secretariat@accesscityaward.eu
Wettelijke en reglementaire bronnen
Alle documenten van de oproep zijn beschikbaar op de webpagina van de prijs.
Commentaar
Algemene informatie over de prijs is beschikbaar op deze webpagina van de Europese commissie.
Datum van de laatste update
10-09-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links